HR Award

TA ČR se uchází o ocenění HR Award udělované Evropskou komisí za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí.

Coby poskytovatel podpory ve VaVaI naše agentura není typickým žadatelem. Poskytovatelé podpory jako je TA ČR však také mohou naplňovat cíle tohoto nástroje tím, že převezmou relevantní principy HR politiky do vnitřní struktury a že odpovídajícím způsobem uzpůsobí podmínky podpory, aby byly v souladu s principy HR Award ve výzkumných organizacích, resp. aby podmínky podpory uplatnění těchto principů v ekosytému VaVaI stimulovaly.

V případě úspěchu se však zařadí mezi několik málo institucí svého druhu mezi více než 1 700 organizacemi v EU, které HR Award získaly.

Jaké kroky jsme dosud v této věci podnikli?

  • Dopisem předsedy TA ČR agentuře Euraxess z června 2021 jsme se přihlásili  k principům zakotveným v „Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání nových pracovníků“.
  • Realizovali jsme vnitřní šetření formou průzkumu mezi všemi zaměstnanci, workshopů a rozhovorů s klíčovými pracovníky a analýzy řídících dokumentů, které jsme promítli do tzv. GAP Analysis.
  • Na základě analýzy jsme zpracovali sadu požadovaných dokumentů (Akční plán, OTM-R Checklist a další) a ty jsme v termínu odevzdali agentuře Euraxess k hodnocení.

Výsledky hodnocení očekáváme v průběhu léta 2022.