Cena TA ČR

Den Technologické agentury České republiky

Za účelem podpory komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem dle §36a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a v návaznosti na Nařízení vlády č. 71/2013, o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pořádá Technologická agentura České republiky celodenní program k příležitosti setkání významných osobností. 

Ceny TA ČR 2013

Den TA ČR 2014

Den TA ČR 2015

Den TA ČR 2016

Den TA ČR 2017

DSC04521-62-62

Den TA ČR je každoročně zahájen mezinárodní konferencí a vrcholí slavnostním předáváním prestižních Cen TA ČR za nejlepší projekty aplikovaného výzkumu na galavečeru v nové budově Národního muzea za účasti členů vlády, parlamentu, výzkumné i akademické obce a dalších významných osobností.