#TeamCzechia
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

#TeamCzechia

Technologická agentura ČR (TA ČR), jako jedna z vládních i nevládních organizací podporujících inovace a konkurenceschopnost, vidí velké příležitosti v podpoře uplatnění inovací a zejména výsledků výzkumu na globálních trzích.

Záměrem projektu Podpora exportu výsledků výzkumu a vývoje je cílenou poradenskou podporou pomoci vybraným řešitelským projektům komercializovat výsledky výzkumu a inovací. Za tímto účelem se spojily organizace státní správy i nevládního sektoru a každoročně vybírají projekty, kterým je toto cílené poradenství poskytováno. V rámci stávajícího projektu spolupracují následující instituce: EGAP, MPO, MZV, CzechTrade, CzechInvest, ČEB, HK ČR, SP ČR, AMSP, ICC, VŠE a Česká hlava.

Podobné projekty jsou v různé fázi realizace rovněž v dalších zemích. Ze zemí, které jsou jednak členy TAFTIE a patří mezi inovační lídry, může být inspirací například Finsko a jejich Team Finland (http://team.finland.fi/en/team-finland-in-brief). V rámci této sítě spolupracují následující organizace: Ministry of Economic Affairs and Employment, the Ministry for Foreign Affairs, the Ministry of Education and Culture a veřejně financované organzace Finpro, Tekes, Finnvera, Finnfund, Finnpartnership, Finnish Industry Investment, VTT, the Finnish Patent and Registration Office, the Centres for Economic Development, Transport and the Environment, Finland’s cultural and academic institutes, the Finnish-Russian Chamber of Commerce a the Finnish-Swedish Chamber of Commerce.

Celý projekt byl pilotně ověřen již v rámci projektu reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 “Zefektivnění činnosti TA ČR” financovaného z Evropského sociálního fondu EU a byla připravena Metodika poradenství při exportu výsledků výzkumu. Více podrobností o projektu je uvedeno v každoročních Výročních zprávách vypracovaných podle vytvořené metodiky.

Výroční zpráva projektu Podpora exportu výsledků výzkumu a vývoje navazuje na vypracovanou výroční zprávu za rok 2015 zpracovanou v rámci projektu.

Výroční zpráva se zpracovává vždy na začátku každého kalendářního roku. Účelem výroční zprávy je shrnout průběh projektu Podpora exportu výsledků výzkumu a vývoje za uplynulý rok a případně navrhnout zlepšení samotné metodiky.