Novinky

Jak naložíme s Big Daty

Příliš mnoho dat a málo sil k jejich zpracování...Tak znělo motto Výroční konference TAFTIE, která se uskutečnila v Praze v pátek 16. června 2017. Více než 110 expertů z České republiky, 29 členských organizací sítě inovačních agentur TAFTIE a hostů z několika kontinentů se sešlo v Černínském paláci k diskusi nad příležitostmi, ale i riziky, která přinášejí velká data ve výzkumu a inovacích, ale i pro společnost obecně.

DSC07616-5

Zleva: Martin Bunček (TA ČR), Marcel Kraus (TA ČR), Risto Setälä (Tekes), Petr Očko (TA ČR), Václav Kolaja (MZV), Andres Ubierna (CDTI)

Konferenci zahájil náměstek člena vlády Václav Kolaja, který zdůraznil stupňující se význam vědy a nových výzkumných metod při naplňování cílů české zahraniční politiky, především pak ekonomické diplomacie. Náměstek Kolaja rovněž v souvislosti s narůstajícím trendem využívání velkých dat při vytváření nových technologií a inovativních řešení upozornil na potřebu posilování datové bezpečnosti. Podle něj poskytuje TAFTIE ideální prostředí pro sdílení zkušeností a společné objevování nových postupů při realizaci národních i mezinárodních technologických programů.

V první části konference mluvili Risto Setälä z finské agentury Tekes a Andres Ubierna ze španělské agentury CDTI o dostupnosti dat, o jejich sběru, spolupráci s národními statickými úřady a daňovou správou, skladování a omezených kapacitách na jejich zpracování při exponenciálním růstu objemu dat. Andres Ubierna zdůraznil, že je nezbytné získávat data ze zdrojů a použít je chytrým způsobem, tedy důležitější je se ptát na dobré otázky než dostat podrobné odpovědi. Prezentace Martina Bunčeka z Technologické agentury ČR (TA ČR) byla zaměřena na správné využití dat pro přípravu programů na podporu VaV a jejich naplňování. Na závěr svého vystoupení vzkázal všem přítomným: „Začněte s malými krůčky a nediskutujte příliš.” „Přál bych si, abychom mohli sdílet data s ostatními poskytovateli, ale tak i s ČSÚ a daňovou správou, jako je tomu například ve Finsku nebo částečně ve Španělsku ,“ dodal Martin Bunček.

Druhá část výroční konference pokračovala ve znamení konceptu 3O – otevřených inovací, otevřené vědy a otevřenosti světu. Jak připomenul ve videopříspěvku Kurt Vandenberghe z Evropské komise, otevřené a rychlé sdílení dat umožní například sledovat ilegální přepravu ropy nebo záchranu lidských životů například při léčbě infekce virem Zika. „Tématem dnes není co nejvíce publikovat, ale sdílet co nejrychleji data,“ uvedl Kurt Vanderberghe. Ve světě jsou lídry při zpracování dat USA, podobně jako tomu bylo při letecké přepravě v šedesátých letech minulého století. Neměla by Evropa spojit síly a vytvořit „Airbus“ pro evropská velká data?
Co mohou přinést společnosti dobře zpracovaná velká data? Jak demonstroval Evgeny Klochikhin z American Institutes for Research, pomáhají řešit bezpečnost potravin, Martin Hájek prezentoval přínos projektu Rodos, například pro řešení vypjatých dopravních kalamit. Ruth Friedel z Izraele se zaměřila na citlivou otázku bezpečnosti dat.

„Velká data, jejich správné využití a spolehlivá infrastruktura pro jejich zpracování jsou pro výzkum a vývoj mimořádnou výzvou,“ shrnul Petr Očko, předseda TA ČR a pro rok 2017 předseda TAFTIE.