Novinky

Cena TA ČR je potvrzením kvality

Na veletrhu LASER World of PHOTONICS na konci června v Mnichově bylo možno navštívit expozice osmi českých firem, z nichž tři  byly v minulosti oceněny Technologickou agenturou ČR za nejlepší projekty aplikovaného výzkumu. To, že veletrh patří k nejvýznamnějším v Evropě, dokládá zájem veřejnosti i odborníků. Na veletrh přišlo celkem přes 32 000 návštěvníků z 90 zemí a zúčastnilo se 1293 vystavovatelů ze 42 zemí, což je rekord tohoto veletrhu založeného už v roce 1973. Významným a často zmiňovaným tématem veletrhu byla synergie mezi výzkumem a průmyslem. 

Skvělými reprezentanty této oblasti českého aplikovaného výzkumu byly firmy CRYTUR, MEOPTA a SQS Vláknová optika. Všechny tři firmy v minulosti obdržely Ceny Technologické agentury ČR za výjimečně kvalitní projekty aplikovaného výzkumu a v současnosti úspěšně pracují na řešení desítek dalších podporovaných projektů. Způsob jejich prezentace, komunikace v expozicích a hlavně zájem odborníků z celého světa o naši produkci nás může opravdu těšit. Nejvíc návštěvníků veletrhu bylo z Německa, Francie, Velké Británie, Švýcarska, Japonska a USA.

MessLASER World of PHOTONICS2017 tp1302

Veletrh LASER World of PHOTONICS, autor: Sci-line a Messe München

Jasným fenoménem českých expozic byl stánek laserového centra z Dolních Břežan HiLASE a přestože centrum je v podstatě nové, zájem českých i zahraničních firem o spolupráci a výsledky výzkumu dynamicky roste. Hned vedle HiLASE v Dolních Břežanech sídlí výzkumné centrum Eli Beamlines, které představilo na veletrhu své kapacity největšího výzkumného projektu v dějinách ČR. Ale LASER World of PHOTONICS  není jen o laserech, ale i o veškerých zařízeních a technologiích s lasery a fotonikou spojených.

   CryturVE289704a    MeoptaVE289686aSQSVE289744a

Zleva: prezentace CRYTUR,  MEOPTA a SQS Vláknová optika, autor: Sci-line a Messe München