Novinky

Význam globálních produkčních sítí (GPN) v inovačním ekosystému Česka

Ve středu 28. 6. 2017 proběhlo v Technologické agentuře ČR (TA ČR) pracovní setkání k problematice významu globálních produkčních sítí (GPN) v inovačním ekosystému Česka na které byly pozváni experti z různých oblastí (např. ČSÚ, CERGE-EI a TC AVČR).

Jednání zahájil prezentací doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V rámci diskuze byla probírána pozice společností, v Česku většinou malých a středních podniků (MSP), v rámci globálních produkčních sítí a jejich vývoj v posledních několika letech. Velká část podniků patří stále ještě do tzv. tier 3 a tier 4 skupiny a účastníci rovněž diskutovali možnosti podpory jejich přesunů v rámci těchto sítí.

Mezi podniky podpořené v programech TA ČR patří významnou měrou právě MSP domácí, z pohledu jejich vlastnictví, které také v projektech vkládají velkou část neveřejných zdrojů na VaV (viz odkaz ZDE).