Novinky
Program Alfa Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Omega Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1

Technologická agentura zveřejňuje úpravy dokumentu Smlouva/Rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory a všeobecné podmínky

V dokumentech byly upraveny formální náležitosti ve formě číslování odstavců a odrážek. Náklady na stipendia, která jsou v programu Centra kompetence uznatelným nákladem, budou přesunuty z všeobecných podmínek do Smlouvy/Rozhodnutí.
 
Do Smlouvy/Rozhodnutí byl upřesněn limit pro nutnost schvalování přesunu prostředků mezi jednotlivými kategoriemi nákladů.

Ve všeobecných podmínkách byly vypuštěny sankce v případech, kdy poskytovatel odstoupí od smlouvy z důvodů, které nemohl příjemce ovlivnit.