Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Blíží se Den TA ČR 2017

Ve čtvrtek 21. září 2017 proběhne již čtvrtý ročník Dne Technologické agentury ČR (TA ČR) a již po páté budou oceněny ty nejlepší projekty aplikovaného výzkumu s vysokým přínosem pro české hospodářství tak i naši celou společnost. Program Dne TA ČR bude zahájen dopolední konferencí na Fakultě architektury ČVUT v Praze Dejvicích. Letošním mottem konference je Open science : otevřený výzkum, otevřené inovace, otevřenost světu.

 Cílem akce je upozornit na 4 hlavní oblasti inovačního ekosystému, který pro svůj hladký rozvoj vyžaduje:

  1. nový způsob myšlení
  2. nový způsob jednání
  3. nový způsob komunikace
  4. nový způsob spolupráce

Program konference je koncipován do dvou částí. V první části vystoupí zahraniční odborníci z Evropy, ale i z dalekého Japonska, jako je Makoto Watanabe, ředitel japonské inovační agentury NEDO, nebo Pekka Soini, ředitel finské agentury TEKES. Program bude pokračovat panelovou diskusí zaměřenou na využití výsledků výzkumu v inovacích a na celkový přístup k inovacím z výše uvedených čtyř perspektiv. Účastníky panelové diskuse budou Kateřina Falk, expertka na fyziku plazmatu, Karel Volenec, radiobiolog, biofyzik a majitel společnosti Ella CS, Ondřej Malý, koordinátor digitální agendy ČR, Jakub Ráliš, ředitel AFO,  René Kubů, obchodní ředitel pro sektor veřejné správy, Microsoft a Lukáš Hána, GrowJOB institute.

Program Dne TA ČR

program dne

Celý den opět vyvrcholí galavečerem, na kterém budou předaná ocenění řešitelům nejlepších projektů aplikovaného výzkumu v nové budově Národního muzea. 

170912konference

 

 

Smyslem udělování Cen TA ČR je ocenění přínosu těch nejlepších projektů aplikovaného výzkumu s pozitivními dopady na ekonomiku a kvalitu života celé společnosti. Tato ocenění mají být motivací pro udržení nastavené trajektorie spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu. Ceny TA ČR jsou udíleny ve čtyřech kategoriích: Řešení pro kvalitu života, Ekonomický přínos, Řešení pro kvalitu života, Užitečnost řešení a Originalita řešení.