Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Návštěva japonského ministra hospodářství, obchodu a průmyslu

V pondělí 21. srpna 2017 navštívil Českou republiku japonský ministr hospodářství, obchodu a průmyslu Hirošige Seko. Jedním z významných cílů návštěvy byla diskuse o užší spolupráci v oblasti technologií, výzkumu, vývoje a inovací.

Technologická agentura ČR (TA ČR) aktivně participovala na přípravách programu návštěvy japonského ministra. Toto setkání navazuje na započatou spolupráci obou zemí v oblasti inovací, která byla stvrzena v červnu 2016 podpisem memoranda o spolupráci mezi TA ČR a japonskou agenturou NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization). Mezi oblastmi výzkumu a vývoje, které jsou akcentovány v rámci společných technologických projektů je průmysl 4.0 a energetika a další obory, jako například strojírenství, optika či materiálové inženýrství.

170822 japonskyministr

Japonský ministr hospodářství, obchodu a průmyslu Hirošige Seko na prohlídce ČIIRK


V rámci své návštěvy absolvoval ministr Seko společně s předsedou TA ČR Petrem Očkem prohlídku Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (ČIIRK), kde byly za účasti rektora ČVUT prof. Konvalinky a ředitele institutu prof. Maříka představeny nejnovější laboratoře, technologie a výzkumně-vývojové počiny v oblasti robotiky a automatizace. Po návštěvě institutu ČIIRK následovalo jednání s českým ministrem průmyslu a obchodu Jiřím Havlíčkem, kde témata podpory japonských investic s vysokou přidanou hodnotou a technologické spolupráce patřily ke klíčovým bodům jednání. Z české strany zaznělo, že konkrétní podporu česko-japonským projektům v klíčových oblastech je připravena a poskytnout právě Technologická agentura v rámci svého programu DELTA.

"Je pro mě potěšující, že se spolupráce s Japonskem rozvíjí. Japonsko je vyspělá země s velkým důrazem na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Do výzkumně-vývojových aktivit vkládá Japonsko 3,4% HDP, čímž se řadí mezi první tři země na světě. Přínos této spolupráce je zejména v možnosti zlepšení strategického směřování výzkumu, vývoje a inovací a realizaci konkrétních projektů v klíčových oblastech pro obě strany. Zejména jde o energetické technologie, optoelektroniku, nanotechnologie, robotiku, IoT či další oblasti související s trendy tzv. Průmyslu 4.0," uvedl Petr Očko, předseda TA ČR.

V letošním roce byly pořádány do Japonska již dvě oficiální mise. První byla robotická technologická mise organizována agenturou CzechInvest ve spolupráci s ČIIRK v dubnu a dále delegace do Japonska vedená premiérem Sobotkou a ministrem Havlíčkem v červnu 2017.

170822 jop.min PO

Japonský ministr Hirošige Seko a předseda TA ČR Petr Očko v ČIIRK

Technologická agentura spolupráci s Japonskem v oblasti aplikovaného výzkumu bude dále podporovat. Dne 20. září 2017 organizuje ve spolupráci s japonskými agenturami NEDO a JETRO a dále s agenturou CzechInvest Česko-japonskou technologickou konferenci, jejímž cílem podpořit propojení českých a japonských subjektů s cílem připravit co nejkvalitnější společné projekty, které pak budou moci být podpořeny ze strany TA ČR v rámci zmíněného programu DELTA. Na úvod semináře vystoupí mimo jiné výkonný ředitel japonské agentury NEDO pan Watanabe.