Novinky
Program Alfa Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Omega Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1

1. Veřejná soutěž programu Théta: Tematické zaměření a odborná setkání v říjnu

Technologická agentura ČR (TA ČR) představuje pracovní verzi prioritních témat 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro oblast energetiky THÉTA a současně informuje o dvou odborných setkáních pro potenciální uchazeče, které se uskuteční k podprogramům 1 a 3 dne 25. října.

Veřejná soutěž bude vyhlášena 31. října v následujících podprogramech (PP):

  • PP1: Výzkum ve veřejném zájmu
  • PP2: Strategické energetické technologie
  • PP3: Dlouhodobé technologické perspektivy

Výzkumná témata pro 1. veřejnou soutěž programu Théta nebudou nijak omezena, avšak byla definována témata prioritní.

Seznam témat v pracovní verzi ke stažení včetně uvedení možných aplikačních garantů z řad veřejného sektoru v podprogramech č. 1 a č. 3 naleznete zde.

V této veřejné soutěži bude figurovat také institut aplikačního garanta, jehož role bude specifikována v zadávací dokumentaci k 1. veřejné soutěži Théta - bude však obdobná jako v případě již vyhlášeného programu Éta: viz zde. Aplikačním garantem se může stát jakýkoliv subjekt veřejné správy nebo soukromého sektoru podle pravidel jednotlivých podprogramů.

Současně zve Technologické agentura ČR (TA ČR) na dvě odborná setkání k podprogramům Výzkum ve veřejném zájmu a Dlouhodobé technologické perspektivy

Seminář s aplikačními garanty (PP1 – Výzkum ve veřejném zájmu)

Setkání se uskuteční ve středu 25. října v sídle TA ČR (Evropská 37, Praha 6) od 11.00. hodin.

Cílem akce je představení konceptu aplikačního garantství pro program Théta a souvisejících procesních náležitostí vyplývajících pro uchazeče. Aplikačním garantem v podprogramu č. 1 musí být instituce z řad veřejného sektoru.

Na semináři budou účastni zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Energetického regulačního úřadu.

Svou přihlášku na seminář můžete odeslat prostřednictvím tohoto odkazu.

 

seminar theta PP1


Setkání uchazečů (PP3 – Dlouhodobé technologické perspektivy)

Setkání se uskuteční ve středu 25. října v sídle TA ČR (Evropská 37, Praha 6) od 14.00 hodin.

Cílem akce je vzájemné propojení zástupců potenciálních účastníků této veřejné soutěže v podprogramu č. 3 - Dlouhodobé technologické perspektivy, které umožní vytvoření kvalitních projektových konsorcií. Aplikačním garantem v podprogramu č. 3 se může stát jakýkoliv subjekt veřejné správy či soukromého sektoru.

Svou přihlášku na seminář můžete odeslat prostřednictvím tohoto odkazu.

 

setkani theta PP3