Novinky

Noví členové předsednictva Technologické agentury ČR

12. října 2017 skončilo druhé funkční období v předsednictvu Technologické agentury ČR (TA ČR) RNDr. Martinu Bunčekovi, Ph.D. (místopředseda TA ČR), Ing. Miroslavu Janečkovi, CSc. a doc. Dr. Ing. Vladimíru Kebovi. V jejich funkci je nahradí tři noví členové, kteří byli nominovaní radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace. V termínu do 15. května 2017 bylo doručeno celkem 26 návrhů a z nich nominováno 14 kandidátů.

Do předsednictva TA ČR vláda jmenovala dne 25. září 2017 (odkaz na usnesení vlády) rektora Technické univerzity v Liberci Dr. Ing. Zdeňka Kůse, Mgr. Martina Dudu, který je ředitelem Centra podpory inovací na Vysoké škole báňské – Technické univerzity v Ostravě, a Ing. Jiřího Pleška, CSc., ředitele Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Ve funkci nadále zůstává Ing. Petr Očko, Ph.D. (předseda TA ČR), kterému končí první funkční období ke dni 21. března 2020 a Ing. Pavel Komárek, CSc., kterému končí druhé funkční období rovněž ke dni 21. března 2020.