Novinky
Program Alfa Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Omega Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1

Spolupráce VaV v obranném sektoru

Technologická agentura České republiky (TA ČR) byla jedním z hlavních partnerů konference „Spolupráce mezi akademickým, soukromým a veřejným sektorem v oblasti obranného průmyslu”, která proběhla za hojné účasti jak posluchačů, tak odborníků 24. listopadu 2017.

Odborníci z ČVUT a společnosti BAE Systems představili mnoho příkladů již realizovaných projektů z oblasti základního i aplikovaného výzkumu. Další významnou událostí na konferenci bylo zahájení spolupráce mezi ČVUT a nadnárodní společností BAE Systems. Tato spolupráce byla stvrzena podpisem Non-disclosure agreementu (dále NDA) rektorem ČVUT panem Prof. Ing. Petrem Konvalinkou, CSc. FEng. a presidentem BAE Systems Hägglunds panem Tommy Gustafsson Raskem. Obě strany vnímají tuto konferenci a samotný podpis NDA, jako symbol a základní kámen nové spolupráce do budoucna. I v této oblasti bude TAcČR významným poradním partnerem pro ČVUT.

171124 senat

Konference „Spolupráce mezi akademickým, soukromým a veřejným sektorem v oblasti obranného průmyslu”, Zdroj: Roucek Partners s.r.o.

Jak při svých vystoupeních na konferenci potvrdili oba náměstci Ministerstva obrany, PhDr. Mgr. Jakub Landovský, Ph.D., náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie a Ing. Tomáš Kuchta, náměstek pro řízení sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací, spolupráce mezi akademickou, soukromou a veřejnou sférou je nutná a to jak na mezinárodní, tak na národní úrovni. Stát si tím vychová a udrží klíčové odborníky. Dalším velice důležitým aspektem podpory vojenského výzkumu a vývoje bezesporu je, že se jeho výsledky často uplatní i v civilní oblasti.

171124 senatPO

Předseda TA ČR Petr Očko, Zdroj: Roucek Partners s.r.o.

Předseda TA ČR Petr Očko představil možné cesty posílení investic do výzkumu a vývoje v oblasti duálního užití v civilním a vojenském sektoru. Jeho intervence se setkala s nebývalým ohlasem. Představitelé ČVUT a Ministerstva obrany ČR v návaznosti na vystoupení předsedy Očka vyjádřili přání konat speciální konferenci věnovanou problematice duálního užití.

Konference proběhla v prostorách Senátu Parlamentu ČR a záštitu nad ní převzal Výbor pro zahraniční vztahy, obranu a bezpečnost Senátu parlamentu ČR.