Novinky
Program Alfa Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Omega Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1

Ocenění Inženýrské akademie získal projekt podpořený TA ČR

V úterý 28. listopadu 2017 proběhlo udílení Ceny Inženýrské akademie České republiky. Slavnostní předání ceny se konalo letos již podesáté tradičně v Betlémské kapli za účasti členů Inženýrské akademie České republiky, osobností české vědy a kultury a představitelů státní správy. Letos byl oceněn i projet podpořený Technologickou agenturou ČR s názvem Využití fotoaktivních nanopovrchů k řešení aktuálních problémů čištění vzduchu a vody.

Projekt reaguje na současné problémy související se znečištěním životního prostředí, kdy jsou živé organismy včetně lidí vystavovány působení nízkých koncentrací celého spektra organických sloučenin, jejichž negativní účinek se projeví až po dlouhodobé expozici. Fotokatalýza, na rozdíl od jiných metod odstraňování škodlivin, je velmi účinná při likvidaci právě těchto velmi nízkých koncentrací organických sloučenin.

Hlavním cílem projektu je návrh konstrukce a výroby tří zařízení pro hluboké čištění vzduchu nebo vody s využitím fotokatalýzy. Na řešení projektu se podíleli: Technická univerzita v Liberci / Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, společnost A T G s.r.o., Isolit-Bravo, spol. s r.o., Retap, spol. s r.o., Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. a Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Fotokatalýza umožňuje čištění vzduchu v bytovém interiéru i jako součást systému centrálního vytápění, zdravotních zařízeních, v kabině automobilu a v mnoha dalších pomocí působení světla. Fotokatalýzu například využívají i japonské vlaky Shinkansen pro čištění vzduchu v interiéru.

K ocenění vynikajícího realizovaného technického díla a významného přínosu k rozvoji inženýrského výzkumu v České republice zřídila Inženýrská akademie České republiky na základě usnesení Plenárního zasedání konaného 11. prosince 1996 Cenu Inženýrské akademie České republiky. Cena se každoročně uděluje domácím i zahraničním osobnostem a týmům za výsledek tvůrčí práce, od jehož první realizace nebo opublikování neuplynulo více než pět let.