Novinky
Program Alfa Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Omega Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1

Pokyny pro příjemce k vyplnění odhadu čerpání finančních prostředků

Dne 1.12.2017 Technologická agentura ČR (dále jen TA ČR) rozeslala emailové zprávy na statutární zástupce, řešitele a další osoby spojené s řešením projektů, ve kterých žádá příjemce o revizi čerpání poskytnutých účelových prostředků a stanovení odhadu čerpání poskytnuté podpory k 31. 12. 2017. K této zprávě je přiložen excelový soubor s přílohami k vyhlášce č. 367/2015 Sb. Termín pro vyplnění těchto formulářů a zaslání zpět je stanoven na 15. 12. 2017.

Formulář zašlete zpět datovou schránkou nebo naskenovaný na emailovou adresu .

V případě, že jste emailovou zprávu neobdrželi nebo se v zaslaném souboru vyskytl jakýkoliv nesoulad, obraťte se na Simonu Zmatlíkovou, tel. 234 611 413 nebo email .

Další informace najdete v Pokynech zde