Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Technologická agentura ČR vypracovala Zprávu o realizaci programu BETA

Technologická agentura ČR zveřejňuje Zprávu o realizaci programu BETA. Jedná se o první analýzu po ukončení programu BETA, na kterou naváže v roce 2018 vlastní závěrečné hodnocení programu.

V programu BETA bylo řešeno 248 projektů, které reagovaly na výzkumné potřeby 11 ústředních orgánů státní správy. Podpora ve výši 456 mil. Kč byla rozdělena mezi 120 subjektů, které řešily celkem 324 výzkumných potřeb. V programu vzniklo 160 certifikovaných metodik a 50 výsledků druhu H, tj. výsledků promítnutých do právních předpisů legislativní i nelegislativní povahy. Ze 45 specifických cílů definovaných ústředními orgány státní správy jich bylo v programu BETA naplněno 34.