Novinky
Program Alfa Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Omega Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1

Pokyny pro příjemce k vyplnění finančního vypořádání

Dne 5. 2. 2018 Technologická agentura ČR (TA ČR) rozeslala emailové zprávy na statutární zástupce, řešitele a další osoby spojené s řešením projektů, ve kterých žádá příjemce o finanční vypořádání poskytnuté podpory k 31. 12. 2017. K této zprávě je přiložen excelový soubor s přílohou č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Termín pro vyplnění těchto formulářů a zaslání zpět je stanoven na 15. 2. 2018.

Formulář podepsaný statutárním zástupcem zašlete prosím zpět datovou schránkou.

Upozorňujeme, že od 1. 1. 2018 došlo ke změně uvedené vyhlášky a finančnímu vypořádání se státním rozpočtem podléhají letos pouze projekty, které byly v roce 2017 ukončeny. Vzhledem k tomu, že předchozí roky již byly zahrnuty do finančního vypořádání předchozích let, budou tabulky obsahovat informace pouze za rok 2017.

Zaslané tabulky jsou ze strany TA ČR částečně předvyplněné. Žádáme Vás o kontrolu všech uvedených hodnot a vyplnění údaje ohledně čerpání dotace – sloupec 2 – Skutečně použito k 31. 12. 2017 (zapisujte vždy do řádku s konkrétním číslem projektu). V případě nesouladu nás ihned kontaktujte! Buňky a součtové řádky, které se počítají automaticky, jsou uzamčené a nepůjdou z Vaší strany měnit.

Další informace naleznete v Pokynech