Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Podpořte s námi rozvoj výzkumu a vývoje

Prosíme o účast v průzkumu společnosti Deloitte ve střední Evropě a Technologické agentury ČR, který je zaměřen na téma podpory výzkumu a vývoje ve středoevropských firmách v roce 2018. Cílem průzkumu je získat souhrnné výsledky, týkající se přístupu soukromého sektoru k investování do výzkumu a vývoje, identifikovat faktory, které motivují k navýšení investic do výzkumu a vývoje, odhadu budoucích trendů v této oblasti a identifikace hlavních překážek při uplatňování daňového odpočtu a při čerpání dotací na výzkum a vývoj. Výsledky mohou být použity pro případná jednání ke změně legislativních podmínek. Průzkum je prováděn v devíti středoevropských zemích – Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

Proč se průzkumu zúčastnit?

  • Budete zdrojem cenných informací, které mohou vést ke změně stávajícího systému pobídek.
  • Získáte podrobnou zprávu o průzkumu, která vám umožní porovnat vaší činnost v oblasti výzkumu a vývoje s ostatními hráči v regionu.

Dotazník obsahuje 12 otázek a jeho vyplnění zabere přibližně 15 minut. Vše je anonymní a vaše údaje jsou důvěrné. Upozorňujeme, že tento průzkum je určen členům vedení firem.

 

Podělte se s námi o váš názor na tomto odkazu a staňte se motorem změn.