Novinky
Program Alfa Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Omega Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1

POZVÁNÍ K DISKUSNÍMU SETKÁNÍ K PROGRAMU ÉTA V PRAZE A V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Technologická agentura ČR (TA ČR) srdečně zve spolu s partnery na další dvě diskuse o proběhlé veřejné soutěži programu ÉTA v Praze 27. 3. 2018 a v Českých Budějovicích 28. 3. 2018.

TA ČR vyhlásila v loňském roce 1. veřejnou soutěž v programu ÉTA, jehož cílem je podpořit společenské vědy, humanitní vědy a umění v zapojování do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Po první veřejné soutěži pořádá TA ČR ve spolupráci s dalšími partnery tři diskusní setkání, jejichž účelem je poskytnout otevřený prostor pro debatu nad reflexí první veřejné soutěže a nad nastavením té příští.

BRNO: Po proběhlé diskusi v Brně 27. 2. 2018 na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity jsou plánovány další dvě setkání v Praze a v Českých Budějovicích.

Foto z akce ZDE.
(foto: Helena Brunnerová - FF MU)

PRAHA: Setkání v Praze je organizováno ve spolupráci s Akademií múzických umění a koná se 27. 3. 2018 mezi 13:00 – 15:00 hod v Galerii HAMU, Malostranské nám. 13, Praha 1. Registrační formulář zde.

ČESKÉ BUDĚJOVICE: Poslední setkání je ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou a Jihočeským muzeem v Českých Budějovivích plánováno na 28. 3. 2018 mezi 14:00 – 16:00 hod v přednáškovém sále Jihočeského muzea, Dukelská 1, České Budějovice. Registrační formulář zde.

 eta