Novinky
Program Alfa Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Omega Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1

TA ČR odstartovala spolupráci s Brazílií

Dne 12. 4. 2018 došlo k podepsání dohody o spolupráci mezi Technologickou agenturou ČR (TA ČR) a Nadací pro výzkum státu Sao Paulo (FAPESP).

Předseda TA ČR Petr Očko podepsal dohodu s prezidentem FAPESP Josém Goldembergerem. Účelem této dohody je  podpora vědeckého výzkumu a technického rozvoje v prioritních oblastech zájmu obou smluvních stran.

Na základě  dohody  mezi TA ČR a FAPESP bude realizována vědecká a technologická spolupráce mezi výzkumnými pracovníky z České republiky a brazilského státu Sao Paulo, a to prostřednictvím finanční podpory společným výzkumným  projektům. Dohoda například umožní provádění společného výzkumu, pořádání vědeckotechnických seminářů, odborných workshopů či vědeckou výměnu. Celý článek si můžete přečíst na webových stránkách www.mzv.cz.

Foto: Pavla Havrlíková

 ZDROJ: www.mzv.cz

Představitelé brazilské instituce National Service of Industrial Training (SENAI) navštívili ve dnech 16. - 18. dubna 2018 Českou republiku. Smyslem návštěvy bylo setkání s několika českými institucemi, které mají vztah k řetězci procesů přenosu inovativních řešení do průmyslu; od základního a aplikovaného výzkumu a jejich financování, k umístění výsledků české vědy a výzkumu v celosvětovém průmyslu, který využívá moderní technologie. Zástupci SENAI se setkali v rámci programu i s představiteli Technologické agentury, s nimiž hovořili o budoucí spolupráci v oblasti podpory aplikovaného výzkumu. Akce iniciovala několik dalších aktivit, které umožní různým segmentům českého hospodářství využít velkého brazilského trhu.