Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Tým Česko: Státní instituce nabízí firmám společnou podporu

Šest státních institucí, které podporují české podnikatele, ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu vytvořilo společný Tým Česko. CzechInvest, CzechTrade, Česká exportní banka, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Exportní garanční a pojišťovací společnost a Technologická agentura ČR tak zareagovaly na výzvy trhu a potřeby firem a nově jim společně nabízejí komplexní podporu. Podnikatelé by se díky Týmu Česko měli lépe orientovat ve službách jednotlivých organizací a snáze tak získat přístup k veřejné podpoře. Vize týmu, který má usnadnit život nejen malým a středním firmám, zazněla 31. 5. 2018 na konferenci o sdílené podpoře podnikání.

pavouk loga Kreslici platno 1

„Díky sdílené podpoře by nejen malé a střední podniky měly být schopné dosáhnout svých cílů snadněji a s větším efektem. V mnoha ohledech patříme v oblasti technologií a inovací ke světové špičce a Tým Česko by mohl naši konkurenceschopnost a prosperitu ještě zvýšit a dotáhnout na úroveň lídrů USA a Velké Británie,“ říká ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner.

Tým Česko na konferenci podnikatele provedl všemi fázemi života firmy a na konkrétních příkladech z praxe ukázal, že dokáže zajistit komplexní podporu od financování a pojištění, přes výzkum, inovace a rozvoj až po investice a vývoz. Stačí přitom kontaktovat kteroukoli ze zapojených institucí, která se - pokud bude potřeba - spojí s partnery v Týmu Česko a nasměruje podnikatele k další relevantní službě.

„Velmi si Vážím zapojení Technologické agentury v Týmu Česko. Jejím smyslem je nabídnout ucelenou a kompletní podporu podnikatelům a tím je zbavit zbytečné administrativní zátěže. Poslání Týmu Česko již realizujeme několik let v rámci společného projektu státních institucí s názvem „Podpora exportu výsledků výzkumu“. Inspirací pro zrod myšlenky českého týmu sdílené podpory byl dobře fungující Team Finland, jehož součástí je i agentura TEKES, která je pro nás vzorem,“ uvedl Petr Očko, předseda Technologické agentury ČR.

IMG 0728

Zleva: Petr Očko (TA ČR), Jan Procházka (EGAP), Jiří Jirásek (ČMZRB), Jaroslav Výborný (ČEB), Radomil Doležal (CzechTrade) a Silvana Jirotková (CzechInvest), ZDROJ: ČMZRB

Podobné týmy už fungují například ve Skandinávii a v mnoha dalších ekonomicky vyspělých státech. To, že iniciativa vzniká také v Česku, oceňuje předseda Asociace malých a středních podniků (AMSP) ČR Karel Havlíček: „Máme to štěstí, že v mezinárodním srovnání patříme k zemím s relativně vysokým počtem technologií a inovací. Měli bychom ukázat, že jsme na to hrdí a dokážeme tento potenciál náležitě využít. Dobrá inovační politika musí být opřena o skvěle fungující státní instituce, jejichž podpora bude pro podniky představovat jednoznačný přínos, a ne překážky. Věříme, že nový přístup zastřešený projektem Tým Česko brzy přinese pozitivní výsledky.“

Komplexní informace o poskytovaných službách šestí státních institucí najdete na webových stránkách:
www.tym-cesko.cz

180511 raketaTČ