Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Akce: Nejlepší spolupráce roku 2018

Ve středu 5. 6. 2018 se v prostorách Erste Premier centres v Praze uskutečnil již sedmý ročník projektu Nejlepší spolupráce roku 2018 spojený s panelovou diskusí na téma komercionalizace české vědy. Akci pořádalo Sdružení pro zahraniční investice (AFI) ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR (TA ČR).

NSR Blažek

Foto: AFI a Pavel Šinagl

Letošní koncept byl od všech předchozích ročníků odlišný. Nejednalo se totiž o soutěž mezi projekty jako tomu bylo dříve, ale ústředním bodem byla pro letošek moderovaná panelová diskuse na téma komercionalizace R&D, ve které vystoupili čtyři diskutující a prezentovali projekty, jež se v několikaletém odstupu od uvedení na trh ukázaly jako úspěšné, a to nejen v České republice, ale i na zahraničních trzích.

Cílem zhruba hodinové diskuse nebylo projekty detailně představovat a popisovat, nýbrž hovořit o spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou jako takovou, o úskalích projektů, příkladech dobré praxe či doporučeních pro další řešitele. Vystupovali pan Jindřich Houžvička ze společnosti CRYTUR, prof. Miroslav Václavík z VÚTS spolu se zástupcem firmy TOS Varnsdorf panem Jánem Pagáčem a doc. Karel Volenec ze společnosti ELLA-CS, za moderace Aleše Vlka. Po panelové diskusi následovala networkingová část večera, kterou mohli diváci využít mimo jiné i k dalšímu hovoru o nastolené problematice.

NSR diskuse

 Foto: AFI a Pavel Šinagl

Kamil Blažek, předseda AFI: „Věříme, že naše akce vytváří vhodnou platformu pro setkávání všech zainteresovaných stran a nastartuje diskusi o tom, co je skutečně důležité při hodnocení úspěšné komercionalizace vědy a výzkumu – tedy měřítek finanční a obchodní úspěšnosti produktů. Považujeme za důležité hovořit o komerčních úspěších české vědy a propagovat i příklady dobré spolupráce, které mohou sloužit jako inspirace pro další subjekty.“

Účelem této akce bylo vybrat a ocenit nejlepší inovativní počiny vzniklé na základě spolupráce mezi veřejnou a firemní sférou. V památkovém novorenesančním paláci, kde v současné době sídlí Česká spořitelna, se v úterý sešla řada zástupců vysokých škol, výzkumných organizací i firem. Účastníky přivítali předseda AFI Kamil Blažek a předseda TA ČR Petr Očko.

NSR Blazek Ocko

Foto: AFI a Pavel Šinagl

Petr Očko, předseda TA ČR: „Všechny zúčastněné firmy ukázaly, že spolupráce s akademickou sférou je pro soukromý sektor přínosná, jak ve výměně know-how, výzkumného zázemí, tak i v synergickém efektu. Tato kooperace však vyžaduje dlouhodobou komunikaci. Proto jsme velmi rádi, že v případě všech zúčastněných společností napomáhá Technologická agentura stavět mosty mezi výzkumnou a komerční sférou.“

Silvana Jirotková, generální ředitelka CzechInvestu: „Spolupráce podniků s výzkumně-vývojovou sférou je jedním z nejdůležitějších předpokladů jejich dalšího úspěšného rozvoje. CzechInvest má v této oblasti mnohaleté zkušenosti, a to i s mezinárodním přesahem, díky čemuž jsme schopni propojit podnikatele s těmi správnými partnery.“

Záštitu nad 7. ročníkem Nejlepší spolupráce roku převzali předseda vlády a předseda Rady pro vědu, výzkum a inovace Andrej Babiš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga a ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner. Hlavním partnerem projektu je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, partnerem Česká spořitelna, akci dále podpořili Akademie věd ČR, Česká exportní banka, Czech Trade, EGAP, Svaz průmyslu a obchodu ČR a Zátiší Group.

 

Zdroj: Tisková zpráva, Sdružení pro zahraniční investice (AFI)