Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce vztahující se k novému webu TA ČR

Dne 14. prosince 2018 od 9:00 hod se v sídle Technologické agentury ČR (Evropská 1692/37, Praha 6) uskuteční setkání s dodavateli a zástupci agentury ohledně plánované veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vytvoření nových webových stránek TA ČR a úpravy navazujících veřejných prezentací agentury“. Obsahem setkání bude konzultace navrhovaného znění výzvy k podání nabídek, a to především ze strany technických parametrů zadání této veřejné zakázky.

Bližší informace zašleme registrovaným zájemcům.

Přiměřeně dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), je zadavatel oprávněn vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, což činí touto formou.

Předmětem jednání/konzultace je:

  • diskuse nad vhodným nastavením veřejné zakázky
  • ověření realizovatelnosti navrhovaného postupů a požadavků zadavatele
  • zjištění možné diskriminace či nerovnosti v rámci poptávkového řízení

Tyto parametry mohou přítomní dodavatelé ovlivnit na místě.

Přístup na předběžnou tržní konzultaci je možný po registraci ZDE

Registrovaným dodavatelům budou zaslány bližší informace ve formě navrhovaného znění výzvy k podání nabídek včetně příloh nejpozději 4 dny před konáním této předběžné tržní konzultace. Vzhledem ke kapacitě místnosti prosíme, aby na konzultaci za každý subjekt dorazili maximálně 2 zástupci. Po proběhlé předběžné tržní konzultaci bude v systému NEN zveřejněn zápis, a to u vyhlášené veřejné zakázky.

V rámci předběžné tržní konzultace bude také pořizován audiozáznam a bude podepisována prezence. Ve výzvě k podání nabídek budou označeny konkrétní podklady a návrhy, které byly předneseny na předběžné tržní konzultaci, a to spolu s označením subjektu, který je autorem takového podkladu nebo návrhu, přiměřeně dle § 36 odst. 4 ZZVZ.