Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Pokyny pro příjemce: vyplnění odhadu čerpání finančních prostředků

Dne 6. prosince 2018 Technologická agentura ČR (TA ČR) rozeslala e-mailové zprávy na statutární zástupce, řešitele a další osoby spojené s řešením projektů, ve kterých žádá příjemce o revizi čerpání poskytnutých účelových prostředků a stanovení odhadu čerpání poskytnuté podpory k 31. 12. 2018.

K této zprávě je přiložen excelový soubor. Stanovení tohoto odhadu se netýká projektů podpořených v Programu BETA2.

Termín pro vyplnění těchto formulářů a zaslání zpět je stanoven na 19. 12. 2018.

Formulář zašlete zpět datovou schránkou. ID datové schránky: afth9xp

V případě, že jste e-mailovou zprávu neobdrželi nebo se v zaslaném souboru vyskytl jakýkoliv nesoulad, obraťte se na Simonu Zmatlíkovou, tel. 234 611 413, e-mail: .

Další potřebné informace naleznete v Pokynech ZDE