Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Poslední možnost zapojení do mezinárodních výzev CHIST-ERA III a EuroNanoMed 3

V lednu končí příjem zkrácených verzí návrhů projektů (pre-proposals) do mezinárodních výzev EuroNanoMed 3 a CHIST-ERA III.

V rámci cofundové výzvy CHIST-ERA III Call 2018 posílejte pre-proposal do 15. ledna 2019 do 17:00 CET.
V rámci cofundové výzvy EuroNanoMed 3 Call 2019 posílejte pre-proposal do 31. ledna 2019 do 17:00 CET.

Povinné přílohy k prokázání způsobilosti českého uchazeče, zejména čestné prohlášení a vyplněnou finanční tabulku, zasílejte prostřednictvím datové schránky do daného data a času, jinak projekty nemůžou být hodnoceny.

Uchazeč do pole “VĚC” uvede: „Horizon2020 - CHIST-ERA III Call 2018 / EuroNanoMed 3 Call 2019 - prokázání způsobilosti - akronym projektu“. 

ID datové schránky: afth9xp

Povinné přílohy k prokázání způsobilosti českého uchazeče:

  1. čestné prohlášení za uchazeče,
  2. účetní závěrky za rok 2015, 2016, 2017,
  3. vyplněná finanční tabulka (“TA CR_Budget data” nebo “TA CR_Budget data - co - financing” pokud jsou v projektu dva čeští uchazeči a jeden dofinancováva druhého)
  4. držitelství HR Excellence in Research Award (HR Award),
  5. pokud bude v projektu plánováno dosažení výsledku typu “Patent”, bude povinností uchazeče doložit průzkum trhu včetně patentové rešerše,
  6. pokud bude v projektu plánováno dosažení výsledku typu “Nmet” (certifikovaná metodika dle struktury databáze RIV), bude povinností uchazeče doložit potvrzení certifikačního orgánu, který bude tuto metodiku schvalovat (certifikovat).