Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

TA ČR míří do regionů

Technologická agentura ČR (TA ČR) rozšiřuje nabídku svých služeb o regionální poradenství. Pracovníci regionálních kontaktních míst tak přiblíží možnosti podpory výzkumu, vývoje a inovací ve všech regionech v ČR. TA ČR se tímto snaží docílit  širšího zapojení regionálních výzkumných institucí a podniků do aplikovaného výzkumu, zároveň tak chce přispět ke snižování strukturálního znevýhodnění okrajových regionů.

Regionální kontaktní místa 

  

Oficiální start postupného otevírání regionálních poboček se uskutečnilo 7. ledna 2019 v Ústeckém kraji. Zahájení prvního ústeckého kulatého stolu se ujal člen předsednictva TA ČR Pavel Komárek a ředitel kanceláře TA ČR Martin Bunček. Zdůraznil, že TA ČR nejen podporuje aplikovaný výzkum, ale společně s dalšími státními organizacemi platformy Tým Česko pomáhá všem, kteří chtějí výsledky výzkumu, nebo svůj nový produkt dostat na český i zahraniční trh. TA ČR sdílí regionální kontaktní místa společně s agenturou CzechInvest, která je taktéž členem Týmu Česko. Díky tomuto spojení je dosaženo komplexnější nabídky a provázání poradenských služeb pro široké spektrum zájemců.

Představení programů bylo podpořeno příklady úspěšných projektů podpořených TA ČR v Ústeckém kraji.

“Spolupráce v regionu nemusí znamenat, že všichni partneři v projektech podpořených TA ČR musí být z daného regionu, ale že je významná účast alespoň jednoho regionálně příslušného partnera,” zdůraznil Martin Bunček, ředitel kanceláře TA ČR.

Účastníky semináře mimo jiné zaujala možnost přeshraniční spolupráce, a to zejména se sousedním Německem. Za slabou stránku Ústeckého regionu účastníci označili velký nedostatek kvalifikovaných lidí.

Regionální kontaktní místa vznikají v rámci interního projektu TA ČR “Nastavení systému a regionální spolupráce v oblasti poradenství, poskytování dat a informací klientům TA ČR”, který je realizován ve spolupráci s agenturou CzechInvest a je financován z Operačního programu Zaměstnanost.