Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Pokyny pro příjemce: vyplnění finančního vypořádání se státním rozpočtem

Dne 4. února 2019 Technologická agentura ČR (TA ČR) rozeslala e-mailové zprávy na statutární zástupce, řešitele a další osoby spojené s řešením projektů, ve kterých žádá příjemce o finanční vypořádání poskytnuté podpory k 31. 12. 2018. K této zprávě je přiložen excelový soubor s přílohou č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Termín pro vyplnění těchto formulářů a zaslání zpět je stanoven na 15. února 2019.

Formulář podepsaný statutárním zástupcem zašlete zpět datovou schránkou. Finančnímu vypořádání se státním rozpočtem podléhají letos pouze projekty, které byly v roce 2018 ukončeny.

Finanční vypořádání se státním rozpočtem je vždy vyplňováno za celou organizaci a za všechny projekty, které podléhají finančnímu vypořádání.

V případě, že Vaše organizace e-mail neobdržela, prosím, kontaktujte Simonu Zmatlíkovou  nebo Radka Najmana .

Další potřebné informace naleznete v Pokynech ZDE