Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

TA ČR ve Zlínském kraji

12. března 2019 proběhla na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně další událost ze série kulatých stolů. Cílem této řady akcí je podpořit širší zapojení výzkumných institucí a firem v regionech do aplikovaného výzkumu. Akci zorganizovala Technologická agentura ČR (TA ČR) v rámci projektu Otevřený úřad.

Úvodní seznámení účastníků, které přispělo k větší otevřenosti účastníků a jejich vzájemné poznání. Poté  se slova ujal Pavel Komárek, člen předsednictva TA ČR. Představil aktuální veřejné soutěže v rámci programů TA ČR včetně nových, které bude TA ČR administrovat pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo dopravy. Vysvětlil také praktický význam webových aplikací, kterými jsou vyhledávač projektů STARFOS a online prezentace informací TAČRvDATECH. Poté Eva Šviráková, regionální koordinátorka pro Zlínský kraj, představila možnosti a potenciál kraje pro aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. Ukázala na statistických datech silné stránky ekonomiky Zlínského kraje i jeho výzvy pro budoucí období. V následné moderované diskusi byla zejména zdůrazněna potřeba komunikace mezi zástupci strategických článků měst ve Zlínském kraji, úřadu Zlínského kraje a projektových oddělení univerzity s firmami ve Zlínském kraji. Byla také probírána možnost většího zapojení malých a středních podniků do výzkumných a vývojových aktivit tak, aby posílení ekonomických činností s vyšší přidanou hodnotou přinášely kraji zisk a prosperitu. Tam, kde je zajímavá práce, tam jsou přitahováni mladí lidé s vysokoškolským vzděláním, kteří přinášejí kraji potřebnou sílu na řešení dalších nových projektů.