Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Program DELTA 2: Oznámení termínu vyhlášení 1. vs a předběžných parametrů

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o přípravě 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2, jejíž vyhlášení se plánuje na 25. června 2019.

TA ČR předpokládá podporu mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu českých podniků a výzkumných organizací s následujícími partnery:

 

 CRIAQ    Consortium for Research and Innovation in Aerospace in Québec (Québec)
 GCCIR  German-Canadian Centre for Innovation and Research (Alberta)
 ISERD  The Israel-Europe R&D Directorate (Stát Izrael)
 JSTD  Jiangsu Science and Technology Department (Ťiang-su)
 KIAT  Korea Institute for Advancement of Technology (Korejská republika)
 MoEA  The Ministry of Economy Affairs / implementační agentura: ITRI           (Industrial Technology Research Institute) (Tchaj-wan)
 MoST  The Ministry of Science and Technology (Tchaj-wan)
 SATI  State Agency for Technology Innovation (Vietnamská socialistická   republika)
 SENAI  National Service for Industrial Training (Brazilská federativní republika)
 ZSTD  Zhejiang Science and Technology Department (Če-tiang)

 

TA ČR v tuto chvíli vyjednává i s dalšími zahraničními partnery. Konečný seznam spolupracujících zemí v rámci 1. veřejné soutěže Programu DELTA 2 bude zveřejněn na webových stránkách TA ČR a v rámci Zadávací dokumentace.

Tabulka s předběžnými parametry 1. veřejné soutěži DELTA 2 k nahlédnutí ZDE.

Uchazeči na české straně nesmí být ve vztahu k zahraničním partnerům, kteří se budou podílet na realizaci projektu partnerské nebo propojené podniky ve smyslu čl. 3 přílohy č. 1 Nařízení.

Informace s předběžnými parametry partnerských agentur naleznete ZDETabulka je průběžně aktualizována.

Zahraniční uchazeči z Izraele a Vietnamu budou mít možnost podávat do veřejné soutěže u agentury ISERD, resp. SATI projekty v jiném režimu podpory. Zahraniční uchazeči z těchto zemí budou moci přihlásit projekty ve spolupráci s českými uchazeči bez nároku na financování od těchto zahraničních agentur. Konkrétní modely financování budou zveřejněny v Zadávací dokumentaci veřejné soutěže.

Před vyhlášením 1. veřejné soutěže Programu DELTA 2 bude TA ČR pořádat informační seminář. Termín a místo konání budou včas zveřejněny na webových stránkách TA ČR.

Informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese www.tacr.cz/hesk v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory.

TA ČR dále informuje, že do 1. veřejné soutěže Programu DELTA 2 nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  1. nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku a tím nedodrží povinnost dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, je-li mu tato povinnost uvedenými předpisy stanovena. TA ČR provede kontrolu dodržování této povinnosti za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu, tzn. za roky 2015, 2016 a 2017.
  2. splňují definici podniku v obtížích uvedenou v čl. 1 odst 4 písm. a) a c) a čl. 2, odst. 18) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Splnění těchto povinností, bude hodnoceno v rámci kontroly splnění podmínek veřejné soutěže dle § 21 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

Pro konzultace projektových záměrů jsou uchazečům k dispozici regionální kontaktní místa - kontakty naleznete ZDE.

Případné dotazy k 1. veřejné soutěži Programu DELTA 2 směřujte, prosím, v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory na HELPDESK, který je dostupný na internetové adrese www.tacr.cz/hesk.

V případě zájmu o pomoc s vyhledáním zahraničních partnerů vyplňte, prosím, tento formulář.