Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

TA ČR v Jihomoravském kraji

Ve středu 17. dubna 2019 se uskutečnil další ze série kulatých stolů v regionech organizovaných Technologickou agenturou ČR (TA ČR) v rámci projektu Otevřený úřad, tentokrát se zástupci TA ČR představili v Brně. Cílem těchto akcí je podpora širšího zapojení výzkumných institucí a podniků v regionech do aplikovaného výzkumu.

Kulatý stůl zahájil přivítáním všech přítomných ředitel kanceláře Technologické agentury ČR (TA ČR) Martin Bunček, který vzápětí představil agenturu, její činnosti a aktuální programy včetně nových resortních, které agentura od roku 2019 administruje pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo dopravy. Následně byl představen projekt Otevřený úřad a možnosti působení TA ČR v regionu, a na statistických datech bylo poukázáno na potenciál kraje pro aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace. V neposlední řadě Martin Bunček představil regionální koordinátorku TA ČR pro Jihomoravský kraj Dagmar Kudovou.

Klíčovou součástí programu byla moderovaná diskuze, jejímž cílem bylo nastínit potřeby regionu v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, diskutovat dosavadní zkušenosti s programy a projekty TA ČR a získat zpětnou vazbu pro další působení a práci v regionu.

Ze strany města byla zdůrazněna potřeba zapojení municipalit do tvorby prioritních výzkumných cílů, ze strany kraje pak posílení firemního sektoru ve směru bio - kapacity v návaznosti na RIS3 strategii. Dalším úkolem TA ČR v Jihomoravském regionu bude, na základě podnětů z diskuze,  podpora ve fázi ověření technické a byznysové proveditelnosti a aktivit vedoucích k ověření tržního potenciálu. To umožní, kromě finančních zdrojů, také další podpůrné procesy, jako například mentoring.

 

IMG 4291