Novinky
Program Alfa Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

 

TA ČR vyhlásí v tomto roce ještě dvě veřejné soutěže

Na podzim tohoto roku vyhlásí Technologická agentura České republiky čtvrtou soutěž v programu Alfa a první soutěž v prvním podprogramu programu Gama.

Příjem návrhů projektů do 4. soutěže programu Alfa bude zahájen na konci září t.r. za podmínek a ve struktuře, která bude identická s 3.soutěží programu Alfa. Pro první rok řešení projektů TA ČR předpokládá výdaje okolo 450 mil. Kč, začátek financování v polovině roku 2014.

Příjem návrhů projektů v prvním podprogramu programu Gama bude zahájen v listopadu t.r. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi specifický program, uskuteční se v září a říjnu t.r. řada seminářů, na kterých bude obsah programu vysvětlován. V první soutěži Gamy by mělo být rozděleno cca 100 mil. Kč na rok 2014.

Financování projektů z výše uvedených soutěží je podmíněno schválením státního rozpočtu na rok 2014 a střednědobého výhledu do roku 2016, kapitoly „Technologická agentura ČR“.

Vláda na svém zasedání 3. 7. 2013 schválila usnesením č. 518 návrh rozpočtu na výzkum a vývoj, který počítá s rozpočtem TA ČR v roce 2014 ve výši 3,17 mld Kč, z toho 3,07 mld Kč na podporu programů TA ČR. Pokud tento rozpočet schválí také Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, bude možné v roce 2014 zahájit financování projektů ze 4. soutěže programu Alfa a prvního podprogramu nového programu Gama.

Na jaře 2014 by podle plánu měly být vyhlášeny dvě další soutěže – první soutěž v druhém podprogramu programu Gama a první soutěž nového programu Epsilon, který nahradí program Alfa a program TIP Ministerstva průmyslu a obchodu.

Program Alfa je určen na podporu spolupráce výzkumné a podnikové sféry v oblastech progresivních technologií, energetiky a ekologie a dopravy.     

Program GAMA je programem, zaměřeným na zvýšení efektivnosti využívání výsledků výzkumu v praxi. V jeho prvém podprogramu bude podporováno ověřování realizovatelnosti a použitelnosti jednotlivých výsledků výzkumné činnosti v praxi. Ve druhém podprogramu bude podporována realizační sférav úsilí dovést vývoj konkrétního produktu či služby až po samotné uvedení do praxe – výroby, provozu, prodeje.

Hlavním cílem programu EPSILON bude podpora projektů aplikovaného průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.

TA ČR 12. 7. 2013