Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Předběžná tržní konzultace k projektu: TITXMPSV826

Dne 4. června 2019 od 10:00 hodin se v sídle Technologické agentury ČR (Evropská 1692/37, Praha 6), uskuteční setkání s dodavateli a zástupci resortu MPSV k projektu TITXMPSV826 s názvem „Zefektivnění a standardizace postupů ošetřujícího a posudkového lékaře při posuzování dočasné pracovní neschopnosti“.

Setkání je určeno především dodavatelům – možným řešitelům tohoto projektu. Projekt se bude řešit v Programu BETA2, a to formou dodávky služby aplikovaného výzkumu či inovace. Lze hradit 100 % podpory uznatelných nákladů projektu.

Cílem projektu (prostřednictvím jeho výstupů) je: 

  1. Stanovit standardy DPN pro vybraných tisíc diagnóz dle MKN s délkou řešení max. 1,5 roku. (Délka trvání 1 případu DPN tj. předpokládaná, resp. doporučená délka - průměrná, medián, maximální vhodná definice bude stanovena v průběhu výzkumného projektu). Vybraný vzorek tisíce diagnóz nebude obsahovat diagnózy, které byly předmětem výzkumu projektu č. TB05MPSV017.
  2. Porovnání se zahraničními zkušenostmi.
  3. Sjednocení a standardizace rozhodování ošetřujících lékařů při posuzování DPN na základě standardů – zefektivnění práce ošetřujících lékařů.
  4. Získání odborného podkladu a pravidel (na základě standardů) pro kontrolní činnost lékařské posudkové služby OSSZ v nemocenském pojištění - zefektivnění práce posudkového lékaře.
  5. Zefektivnění práce ošetřujících a posudkových lékařů, které povede ke zvýšení efektivnosti systému správy nemocenského pojištění s cílem snížit zdravotně neodůvodněnou délku trvání jednoho případu DPN a tím snížit i náklady na nemocenské.

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek je TA ČR, coby zadavatel, oprávněna vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, což činí touto formou.


Předmětem jednání/konzultace je:

  • diskuse nad vhodným nastavením projektu
  • hledání možných limitů řešení
  • ověření realizovatelnosti (výše způsobilých nákladů)
  • zamezení rizika možné diskriminace či nerovnosti pro zadávací řízení

Tyto parametry mohou na místě ovlivnit přítomní účastníci konzultace aktivními dotazy a diskusí.

Vstup je bezplatný po REGISTRACI ZDE.

Všem registrovaným účastníkům konzultace zašleme bližší informace formou projektového rámce, a to nejpozději 3 dny před jejím konáním.

Po proběhlé konzultaci zde bude zveřejněn zápis a prezentace z jednání.

Zápis z jednání ke stažení ZDE
Prezentace z jednání ke stažení ZDE