Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Volba nové předsedkyně a nového místopředsedy Kontrolní rady

Dne 15. května 2019 proběhla volba nové předsedkyně a nového místopředsedy Kontrolní rady Technologické agentury ČR. Do funkce předsedkyně byla Kontrolní radou zvolena doc. Ing. Anna Putnová, CSc. Na post místopředsedy byl zvolen Ing. Eduard Palíšek, Ph. D., MBA.

Pro kompletní složení Kontrolní rady TA ČR zbývá doplnit posledního desátého člena. Více informací o výzvě k podání návrhů na volbu kandidátů/kandidátek naleznete na webovém portále PSP ČR.