Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Staňte se hodnotiteli projektů bezpečnostního výzkumu

V současné době probíhá aktualizace databáze hodnotitelů projektů bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra v informačním systému Technologické agentury ČR ISTA. Hledáme odborníky na výzkum a inovace v oblasti bezpečnosti z akademického či aplikačního prostředí, kteří se stanou hodnotiteli návrhů projektů a jejich výsledků ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, v platném znění.

Veškeré aktivity z pozice hodnotitelů návrhů projektů a jejich výsledků budou finančně honorovány. Pro možnost hodnocení projektů bezpečnostního výzkumu je nutné se zaregistrovat do systému Technologické agentury ČR ISTA.

 

Registrovat se můžete ZDE