Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

CHIST-ERA IV Call 2019: Mezinárodní výzva v oblasti informačních a komunikačních technologií

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že dne 15. října 2019 bude dle předběžného harmonogramu vyhlášena výzva v ERA-NET cofundu CHIST-ERA, podporující výzkum v oblasti informačních a komunikačních technologií.

CHIST-ERA IV Call 2019 bude zaměřena na tyto oblasti:

  • Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence
  • Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability

Společně s TA ČR se předpokládá účast dalších 28 poskytovatelů z 25 zemí. Termín pro podání zkrácených návrhů projektů prostřednictvím mezinárodního systému je do 16. prosince 2019.

Národní podmínky pro českého uchazeče ZDE.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky tacr.cz a chist-era.eu.