Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Mezinárodní aktivity TA ČR za uplynulý měsíc

Memorandum o porozumění s čínským partnerem

Dne 24. září 2013 bylo za přítomnosti velvyslance České republiky v Číně, Jeho Excelence Libora Sečky, zástupců agentury CzechInvest, českých nanotechnologických firem a dvou vysokých škol podepsáno Memorandum o porozumění a informační výměně mezi Technologickou agenturou České republiky a Suzhou Industrial Park Administrative Committee (SIPAC). Suzhou Industrial Park je jedním z hlavní vědecko-technologických parků v Číně. Hlavními cíli podepsaného memoranda je informační výměna a především pak spolupráce v rámci programu TA ČR DELTA.

Návštěva korejského velvyslance v TA ČR

24. 9. 2013 navštívil Technologickou agenturu České republiky velvyslanec Korejské republiky v České republice, Jeho Excelence Mun Ha-yong. Pana velvyslance Moona přivítali předsedkyně Technologické agentury ČR, Ing. Rut Bízková, předseda Kontrolní rady TA ČR, prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., člen předsednictva TA ČR, doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo, ředitel kanceláře TA ČR, Ing. Luděk Knorr, a další zástupci TA ČR. Pan velvyslanec byl seznámen s činností Technologické agentury a v následné diskuzi bylo diskutováno především téma česko-korejské bilaterální spolupráce ve VaVaI prostřednictvím programu TA ČR DELTA.

Nigérijská návštěva v TA ČR

navsteva nigerie0124. září 2013 navštívila Technologickou agenturu České republiky nigérijská návštěva, jejíž součástí byla velvyslankyně Nigérijské federativní republiky, Její Excelence Catherine Okon, výkonný místopředseda nigérijské National Agency for Science & Engineering Infrastructure (NASENI), dr. M. S. Haruna, a předseda Nigérijsko-české obchodní a investiční rady, p. Mohammed Dahiru. Nigérijskou návštěvu uvítali předsedkyně TA ČR, Ing. Rut Bízková, předseda Výzkumné rady TA ČR, prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., člen Předsednictva TA ČR, doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo, ředitel kanceláře TA ČR, Ing. Luděk Knorr, a další zástupci TA ČR. Po vzájemném představení obou agentur proběhla diskuze o možnostech budoucí spolupráce.

Návštěva izraelského velvyslance v Technologické agentuře

1. 10. 2013 navštívil Technologickou agenturu České republiky velvyslanec Izraele, Jeho Excelence Gary Koren. Pan velvyslanec byl přivítán předsedkyní Technologické agentury, Ing. Rut Bízkovou, dále poradcem předsedkyně TA ČR pro mezinárodní vztahy, PhDr. Jurajem Chmielem, CSc., a koordinátorem pro mezinárodní vztahy TA ČR, Mgr. Petrem Matolínem. Zástupci TA ČR pana velvyslance informovali o činnostech Technologické agentury. Následná diskuze byla zaměřena především na téma mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.