Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

TA ČR vyhlásila výsledky čtvrté veřejné soutěže programu ALFA

Technologická agentura České republiky vyhlásila výsledky čtvrté veřejné soutěže v programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, která byla zahájena dne 1. listopadu 2013.
Pro rok 2014 bylo na tuto soutěž ze státního rozpočtu vyčleněno 400 mil. Kč. Celkem bylo do soutěže přijato 1 019 návrhů projektů, do hodnocení postoupilo 972 návrhů projektů, z nichž bude podpořeno celkem 298, což znamená 29% míru úspěšnosti.
 
Program ALFA je zaměřen zejména na podporu spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podniky. V prvních třech veřejných soutěžích programu ALFA byly podpořeny projekty s celkovými předpokládanými náklady ve výši téměř 10,5 mld. Kč, z toho výše přiznané podpory činí cca 6,7 mld. Kč. Z té připadá zhruba polovina (3,3 mld. Kč) na podniky, obdobný objem získají výzkumné organizace. Podniky k dotaci přidají přibližně stejnou částku (míra podpory je
u nich v průměru 50 %), výzkumné organizace přidají z vlastních zdrojů cca 8 % (míra podpory činí v průměru téměř 92 %). Z celkového počtu 672 projektů podpořených ve 3 soutěžích ALFA je 612 řešeno ve spolupráci výzkumné organizace a jednoho nebo dvou podniků.

Vyhlášení čtvrté veřejné soutěže programu ALFA bylo umožněno díky schválení aktualizovaného znění programu ALFA ve vládě. Důvodem bylo překlenutí období, kdy končí program ALFA a program TIP Ministerstva průmyslu a obchodu a významně klesá podpora aplikovaného výzkumu v ČR. Od roku 2015 by měl oba dva zmíněné programy nahradit nový program EPSILON, v jehož rámci je v současnosti otevřena 1. veřejná soutěž.

V současné době je připravován rozpočet na rok 2015 s výhledem na roky 2016 a 2017. Návrh rozpočtu, který předložila Technologická agentura ČR, by umožnil financovat výdaje na všechny běžící i nově připravené programy v plné výši. Pokud ovšem bude rozpočet TA ČR krácen na úroveň střednědobého výhledu na roky 2015-2016, nebude možné financovat žádný další nový program TA ČR, včetně programů DELTA, EPSILON a GAMA – 2. podprogram. V plánu práce vlády na 2. pololetí 2014 a 1. pololetí 2015 je přitom plánováno rozšíření programu OMEGA, program ZÉTA na podporu mladých výzkumných pracovníků a program Národních center kompetence (náhrada programu Centra kompetence).

Celá tisková zpráva je ke stažení ZDE.