Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Chcete vědět jak ušetřit díky daňovým odpočtům na výzkum? Vydejte se na seminář JIC

Firmy, které si odečítají náklady na výzkum, mohou na daních ušetřit až 19 %. Od počátku letošního roku si mohou odečítat nejen náklady na vlastní vývoj a inovace, ale i na výzkumy kupované na zakázku. Jak se v daňových výhodách vyznat poradí seminář „Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj,“ který pořádá Jihomoravské inovační centrum (JIC) 1. října 2014.

Hlavní témata semináře jsou:
- výhody odpočtu na výzkum a vývoj
- okruh poplatníků, kteří mohou odpočty na výzkum a vývoj uplatnit
- definice projektu výzkumu a vývoje a vymezení pro účely odpočtu na výzkum a vývoj
- druhy nákladů, u kterých je možné odpočet na výzkum a vývoj uplatnit
- podmínky uplatnitelnosti odpočtu na výzkum a vývoj
- hlavní změny v legislativě od 1. 1. 2014
- pokyn Ministerstva financí D-288 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení §34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
- sporné otázky při posouzení nákladů na výzkum a vývoj

Seminář vede daňový auditor Oldřich Bartušek z BDO CA s. r. o. Účast je zdarma, vzhledem k omezené kapacitě míst je potřeba se zaregistrovat do 26. září na

Seminář se koná 1. října 2014 od 14:30 na adrese JIC - INMEC, Purkyňova 649/127, Medlánky, Brno. Konec semináře je naplánován na 16:00. 

Účast je určena pouze zástupcům firem a pracovníkům výzkumných institucí. Seminář není určen pro pracovníky konzultačních firem.