Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Miroslav Václavík byl uveden do Galerie osobností průmyslu

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) uvedl generálního ředitele liberecké akciové společnosti VÚTS Miroslava Václavíka do Galerie osobností průmyslu. Díky Václavíkovi vzniklo unikátní Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec, které se zaměřuje na rozvoj nových progresivních technologií v oblasti středního a přesného strojírenství pro celou řadu oborů. Miroslav Václavík je krom řady jiných aktivit také členem výzkumné rady Technologické agentury České republiky (TA ČR).

Miroslav Václavík přijímá ocenění z rukou předsedy vlády Bohuslava Sobotky. Foto: SP ČR
Vedle uvedení do Galerie osobností průmyslu byl Miroslav Václavík oceněn také Zlatou medailí 56. Mezinárodního strojírenského veletrhu za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc. je duchovním otcem a ředitelem Centra rozvoje strojírenského výzkumu Liberec, které společnost VÚTS (nástupce libereckého Výzkumného ústavu textilních strojů) vybudovala jako špičkově vybavené vědecko-výzkumné pracoviště s řadou přístrojů unikátních na národní a mnohdy i na mezinárodní úrovni.

Miroslav Václavík byl jmenován ředitelem VÚTS po roce 1989. Zaměřil se na stroje vyrábějící technické textilie a dokázal inženýry přesvědčit, že jejich nápady najdou uplatnění i v jiných oborech, zejména při vývoji mechanismů pro obráběcí, sklářské, bižuterní a další stroje.

Miroslav Václavík se zabývá řadou různých aktivit a zastával mnoho významných funkcí. Kromě řízení firmy vedl katedru na vysoké škole a zabýval se vedle vzdělávání i výzkumem. Je členem rady programu TIP při MPO; byl rovněž členem akademického sněmu a dozorčí rady České akademie věd, členem Národního komitétu a exekutivy Mezinárodní federace pro teorii strojů a mechanismů, členem výboru České společnosti pro mechaniku, členem oborové rady Textilní fakulty Technické univerzity v Liberci, členem komisí pro obhajoby diplomových a doktorských prací a prezidentem Inženýrské akademie ČR.

V roce 2000 byl Miroslav Václavík jmenován profesorem v oboru konstrukce strojů a zařízení.

Miroslav Václavík byl uveden do Galerie osobností průmyslu jako historicky druhá osobnost. V loňském prvním ročníku získal ocenění Miroslav Grégr, bývalý ministr průmyslu a obchodu a první prezident Svazu průmyslu po jeho obnovení v roce 1990.