Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Unikátní systém hlídá kvalitu ovzduší na pražském Spořilově v reálném čase

Pražská čtvrť Spořilov dlouhodobě trpí znečištěným ovzduším z nákladní dopravy. Právě její dopady nově měří speciální monitorovací systém, který pomůže městské části Praha 4 téměř okamžitě reagovat na aktuální situaci v dopravě. Systém TRAFFICSENSNET vyvinul Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze díky podpoře Technologické agentury ČR (TA ČR).

"Vítáme každé opatření a každý krok vedoucí ke zlepšení situace podél Jižní spojky, na Starém i Novém Spořilově," říká první zástupce starosty Prahy 4 Jiří Bodenlos (ČSSD). Podle něj všechny dosavadní výsledky prokazují překročení limitů škodlivých látek ve všech měřených lokalitách. „Situace je natolik závažná, že tyto látky prokazatelně negativně ovlivňují zdraví 15 tisíc obyvatel Spořilova,“ dodává Bondelos.

Nová technologie staví na moderní architektuře senzorických sítí a umožňuje plošné pokrytí sledovaného území a měření v reálném čase. Tím, že data jsou získávána z celé sledované lokality, je možné téměř okamžitě získávat a poskytovat aktuálních informace o stavu škodlivých emisí z dopravy a dalších zdrojů znečištění, včetně jejich lokalizace.

Senzorická síť pro sledování environmentálních změn a její spojení se sledováním intenzity dopravy je v České republice novinkou. Skládá se z hlavních a podřízených jednotek. Hlavní sbírají data od podřízených jednotek a naměřené údaje se prostřednictvím sítě GSM posílají na server. Tam jsou zpracována a uložena do databáze, která je přístupná prostřednictvím uživatelského rozhraní webového prohlížeče. Celý systém je modulární a lze jej přizpůsobit lokálním podmínkám.

Zajímavým prvkem celého řešení jsou mobilní jednotky nazývané „bodyware“, které mohou být upevněny na uniformě městského strážníka nebo na vozidlech. Tyto jednotky, spolupracující s chytrými telefony a umožňují snímání podobných veličin jako hlavní jednotka. Jejich údaje mohou být dále doplněny pozorováním učiněným jejich nositelem.

Jejich použití může tak být výhodné i pro další účely, například k fotografickému zaznamenání poškození komunikace nebo tmavého kouře vzniklého v domácnostech spalováním nedovolených paliv.