Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

TA ČR bude spolupracovat na podpoře aplikovaného výzkumu s Českou exportní bankou

Technologická agentura České republiky (TA ČR) bude spolupracovat s Českou exportní bankou a.s. (ČEB) v oblasti podpory exportu založeného na výsledcích výzkumu, vývoje a inovací českých výzkumných organizací a firem. Memorandum o vzájemné spolupráci podepsala předsedkyně TA ČR Rut Bízková spolu s předsedou a místopředsedou představenstva ČEB Karlem Burešem a Miroslavem Tymem ve čtvrtek 27. listopadu 2014.

Podpis memoranda mezi Technologickou agenturou a Českou exportní bankou as.
„Technologická agentura ČR podporuje projekty aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, jejichž výsledky mají potenciál uplatňovat se nejen v České republice, ale i v zahraničí. Je pro nás velkou výzvou podporovat takový výzkum, po jehož výsledcích bude poptávka v cizině. A je velkou příležitostí pomoci těm, kteří na základě výzkumu inovují svou produkci a rádi by ji exportovali s podporou organizací, které se na tuto oblast zaměřují, zejména s podporou České exportní banky,“ říká předsedkyně TA ČR Rut Bízková.

„Podpis Memoranda považuji za významný krok. ČEB podporuje export výrobků s vysokou přidanou hodnotou a výrazným podílem moderních technologií, proto považuji za důležité, že jsme se s TA ČR dohodli na společném postupu při uplatňování výsledků aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v praxi,“ dodal generální ředitel České exportní banky Karel Bureš.

Technologická agentura ČR bude s Českou exportní bankou hledat oblasti možné vzájemné spolupráce, které budou prospěšné českému výzkumu i českým firmám v růstu jejich konkurenceschopnosti. Spolupracovat budou například při přípravě a realizaci nových programů podpory aplikovaného výzkumu a při uplatnění jejich výsledků v praxi.

TA ČR bude společně s ČEB organizovat akce, jejichž cílem je zvýšení informovanosti o možnostech exportu výsledků výzkumu a vývoje, spolupracovat při poskytování poradenství a odborné pomoci potenciálním žadatelům o podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, či příjemcům této podpory a podobně těm, kteří chtějí exportovat s podporou ČEB.

Rut Bízková, Karel Bureš a Miroslav Tym podepisují memorandum mezi TA ČR a ČEB
„Export výsledků výzkumu a vývoje je velmi složitý proces, proto je zde nezastupitelná úloha státních institucí pomoci těmto exportérům nejen ve formě poradenství, ale také s financováním,“ uzavírá náměstek ministra financí a předseda dozorčí rady ČEB Martin Pros.

Hlavním důvodem pro spolupráci obou státních organizací je zjištění, že firmy, které realizují vlastní výzkum nebo nakupují služby výzkumu od veřejných organizací, bývají aktivní ve vyhledávání nových exportních příležitostí. Podpora státu jim může tuto aktivitu usnadnit. Spolupráce MZV, MPO, ČEB, a.s., EGAP, a.s. a TA ČR na podpoře exportu založeného na výsledcích výzkumu je součástí Národního programu reforem, který schválila vláda.