Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Dobré nápady můžete přihlásit do soutěže Česká inovace až do prosince

Česká inovace otevírá čtvrtý ročník největší soutěže nových nápadů v Česku. Soutěž chce rozpoznat perspektivní inovace, ocenit jejich autory a podpořit uplatnění nových nápadů v praxi. Přihlášené projekty bude hodnotit nezávislá porota odborníků v pěti kategoriích. Nad soutěží převzala záštitu Technologická agentura České republiky (TA ČR).


Uzávěrka soutěže je 5. prosince 2014, vítězové pak budou vyhlášeni koncem března 2015 na Festivalu České inovace v Národní technické knihovně v Praze. Projekt můžete přihlásit pomocí online formuláře.

Novinkou je udělení ceny za kreativitu. Ta ocení novátorské řešení v praktickém životě, které může být teprve myšlenkou na počátku svého vývoje. Kategorie Inovační nápad ohodnotí inovace od jednotlivců nebo studentů, začínající firmy soutěží v kategorii Nadějná inovace, Inovační hvězda ocení malé a střední firmy, kategorie Inovativní firma je určená společnostem nad 250 zaměstnanců a pátá kategorie se zaměří na Inovace ve veřejné správě. Již druhým rokem bude Česká inovace vyhlašovat speciální cena za Společenskou prospěšnost inovace.

Oceněné Inovace budou mediálně zviditelněny, získají konzultační podporu pro další rozvoj, přístup k finančním zdrojům a kontaktům nejen na území ČR, ale také v zahraničí. Soutěž Česká inovace se orientuje především na praktickou podporu komerčního uplatnění nápadů. Důraz je kladen na dlouhodobou spolupráci se soutěžícími i po soutěži.

Více se dozvíte z letáku soutěže Česká inovace.

Lońského ročníku se zúčastnilo 127 projektů z celé České republiky, absolutním vítězem se stal LiCrete - beton propouštějící světlo, unikát v moderním stavebnictví a designu. S většinou soutěžících - inovátorů Česká inovace pokračuje ve spolupráci. Natočila video medailonky vítězů, pravidelně zveřejňuje články v odborných médiích. Inovátoři mají možnost prezentovat své projekty na nejrůznějších akcích.

Další informace na www.ceskainovace.cz