Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

TA ČR bude spolupracovat s nadačním fondem START IT UP!

Ve středu 17. prosince 2014 podepsali zástupci Technologické agentury České republiky (TA ČR) a nadačního fondu START IT UP! memorandum potvrzující jejich zájem na vzájemné spolupráci v oblasti podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací.


Memorandum podepsala za TA ČR její předsedkyně, Rut Bízková, za START IT UP! předsedkyně správní rady, Martina Jakl.

Tato spolupráce se zaměří na podporu komercionalizace výsledků výzkumu, vývoje a inovací, kterých dosahují výzkumné organizace a je možné je v praxi uplatnit zejména prostřednictvím tzv. spin-off firem založených s účastí těchto výzkumných organizací.

Spin-off společnosti fungují jako efektivní nástroj pro využití a rozvoj výsledků výzkumu a vývoje v praxi. Původním výzkumným organizacím z jejich odštěpení vznikly, se tak mohou efektivně vracet prostředky vložené původně do výzkumné činnosti.

Nadační fond START IT UP!, spolupracuje s vědecko-výzkumnými institucemi, inkubátory a inovátory, kterým pomáhá hledat uplatnění jejich nápadů a vytvářet z nadějných nápadů inovace, které uspějí na trhu.