Novinky
Program Alfa Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Omega Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1

Program na podporu aplikovaného výzkumu Epsilon podpoří 13 % podaných projektů

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila výsledky první veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON. Kvůli nižšímu objemu finančních prostředků přidělenému ze státního rozpočtu na rok 2015 získá podporu jen necelých 13 % předložených projektů, což je nejnižší podíl v programech TA ČR.

Předsedkyně TA ČR Rut Bízková představuje na tiskové konferenci výsledky první soutěže EPSILON
Původně se mezi příjemce mělo rozdělit 500 mil. Kč. Vzhledem k výši současného rozpočtu TA ČR pro rok 2015 je možné pro první veřejnou soutěž EPSILON alokovat pro rok 2015 jen 250 mil. Kč. Do veřejné soutěže přihlásily firmy a výzkumné organizace 725 návrhů projektů, podpořených projektů je nakonec 91.

„Nemůžeme podpořit tolik projektů, kolik bychom chtěli. A hlavně, kolik je mezi podanými kvalitních projektů. Je to ztráta intelektuální kapacity těch, kteří projekty připravovali a nebudou podpořeni. Aplikovaný výzkum nemůžete odložit o rok. To už je konkurence jinde,“ říká předsedkyně TA ČR Rut Bízková.

Necelých 13 % podpořených projektů je zhruba poloviční proti jiným programům TA ČR. Podíl úspěšných projektů běžně dosahuje kolem 25 – 30 %. I v případě alokace 500 mil. na první veřejnou soutěž EPSILON by byl podíl úspěšných pouze 23,3 %.

Program EPSILON představuje pro příští rok jedinou novou státní podporu spolupráce výzkumných organizací a firem v oblasti technologií, nových materiálů, energetiky, ochrany životního prostředí nebo dopravy. Cílem je zlepšit pozici českého průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Naplňuje Národní priority orientovaného výzkumu, které schválila vláda.

Cíle pro první veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s vládními úřady (Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Český báňský úřad) tak, aby se podporou výzkumu řešilo to, co je z hlediska resortních politik těchto ministerstev nejakutnější.

Předsedkyně TA ČR Rut Bízková na tiskové konferenci k programu EPSILON
Kromě tohoto v ČR zcela nového přístupu k podpoře výzkumu má program ještě jeden primát: V hodnocení projektů bylo kromě odborné kvality zohledněno také to, zda byl hlavním uchazečem podnik nebo zda hlavní uchazeč sídlí v kraji s vyšší nezaměstnaností. Nárok na bonus měly i návrhy projektů, které řešily téma s návaznost na předmět výzkumu center vybudovaných z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Celkem bylo do první veřejné soutěže EPSILON přijato 725 návrhů projektů, do hodnocení postoupilo 717 návrhů projektů, z nichž bude podpořeno celkem 91, což znamená 12,6% míru úspěšnosti*.

Podpořené projekty z oblasti znalostí ekonomie se zabývají například vývojem moderních léčiv, kybernetickou bezpečností nebo IT obory. V kategorii energetika a materiály se podpory dočká například zvyšování energetické účinnosti, vývoj elektrických pohonů případně energeticky úsporným stavebnictvím. V podprogramu zaměřeném na životní prostředí budou podpořeny projekty zaměřené na vývoj ekologicky šetrnějších chemikálií, nejmodernějších postupů při čištění a ochraně vod či bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami.

Přehled podpořených projektů, projektů které by byly podpořeny v případně navýšení objemu finančních prostředků i seznam neúspěšných projektů najdete v textu „Vyhlášení výsledků 1. Veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje epsilon“.