Novinky
Program Alfa Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Omega Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1

TA ČR vyhlašuje výtvarnou soutěž Propojený svět, chce podpořit imaginaci ve výzkumu

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlašuje výtvarnou soutěž Propojený svět. Soutěž je ve dvou blocích určena jednak žákům a studentům základních a středních škol, jednak studentům uměleckých fakult a mladým vědcům z vysokých škol. Partnery soutěže Propojený svět je Svaz průmyslu a dopravy ČR, Asociace českých science center a Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
 
Výtvarná soutěž Propojené světy je určená jak dětem, tak studentům středních a vysokých škol

„Výtvarnou soutěží chceme upozornit na skutečnost, že kreativita, tedy schopnost vymýšlet tvůrčí řešení, je jen jedna. Projevuje se stejně ve výzkumu a inovacích jako v umění, “ vysvětluje předsedkyně Technologická agentury České republiky (TA ČR) Rut Bízková.

Do výtvarných soutěží mohou zasílat svá díla jak žáci a studenti ze základních a středních škol, tak studenti základních uměleckých škol.

Tématem první kategorie pro žáky a studenty středních škol jsou vznikající objevy, které podle dětské fantazie v budoucnosti ovlivní život nás všech. Více o soutěži pro mladší výtvarníky najdete v pravidlech kategorie „Propojený svět - technika pro Tebe“.

Do výtvarných soutěží mohou zasílat své kresby, malby, fotografie nebo fotografie soch a plastik jak žáci a studenti ze základních a středních škol, tak studenti základních uměleckých škol nebo jednotlivé děti. Uzávěrka soutěže je 31. Srpna 2015. Vítězové získají věcné ceny a vstupenky do vědeckých parků v České republice.

V druhé kategorii pro studenty uměleckých fakult vysokých škol a pro studenty dalších vysokých škol TA ČR ocení díla, která vznikají v rámci studentských uměleckých nebo výzkumných projektů a která jsou založena na vzájemné inspiraci světa umění a světa nových technologií a materiálů. Více o vysokoškolské kategorii se dozvíte v pravidlech soutěže „Propojený svět - umění v technologiích, technologie v umění“.

Dodatek k pravidlům soutěže 

Přihlášku do výtvarné soutěžě pro vysokoškolské studenty najdete zde (ve formátu docx.).

Do soutěže se mohou hlásit studenti vysokých škol se svým jedním dílem či projektem, rý vznikl v aktuálním akademickém roce (zimní a letní semestr 2014/2015). Studenti a studentky vysokých uměleckých fakult předloží díla, která využívají nové technologie nebo materiály. Studenti a studentky ostatních vysokých škol, zejména technických oborů, předloží umělecké interpretace svých výzkumných projektů. Vítána budou zejména díla, která vznikla ve spolupráci mezi uměleckými a technickými vysokými školami , případně různými typy pracovišť vysokých škol.

Oceněná díla v soutěži vysokých škol získají za první místo 20.000 korun, za druhé 15.000, za třetí 10.000 a za čtvrté 5.000 korun. Uzávěrka soutěže je 30. září 2015.

Technologická agentura ČR považuje za přínosné podporovat v nastupující generaci cit pro propojování znalostí, kreativity a technologických kompetencí a přispět tak k prostředí s kulturou mezioborové spolupráce. Proto chce ve své výtvarné soutěži poukázat na estetickou rovinu aktuálně vznikajících technologií, vynálezů a inovací jakožto složku s vysokou přidanou hodnotou pro konkurenceschopnost.

    casc      fud       rp