Novinky

TA ČR vyhlašuje výtvarnou soutěž Propojený svět, chce podpořit imaginaci ve výzkumu

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlašuje výtvarnou soutěž Propojený svět. Soutěž je ve dvou blocích určena jednak žákům a studentům základních a středních škol, jednak studentům uměleckých fakult a mladým vědcům z vysokých škol. Partnery soutěže Propojený svět je Svaz průmyslu a dopravy ČR, Asociace českých science center a Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
 
Výtvarná soutěž Propojené světy je určená jak dětem, tak studentům středních a vysokých škol

„Výtvarnou soutěží chceme upozornit na skutečnost, že kreativita, tedy schopnost vymýšlet tvůrčí řešení, je jen jedna. Projevuje se stejně ve výzkumu a inovacích jako v umění, “ vysvětluje předsedkyně Technologická agentury České republiky (TA ČR) Rut Bízková.

Do výtvarných soutěží mohou zasílat svá díla jak žáci a studenti ze základních a středních škol, tak studenti základních uměleckých škol.

Tématem první kategorie pro žáky a studenty středních škol jsou vznikající objevy, které podle dětské fantazie v budoucnosti ovlivní život nás všech. Více o soutěži pro mladší výtvarníky najdete v pravidlech kategorie „Propojený svět - technika pro Tebe“.

Do výtvarných soutěží mohou zasílat své kresby, malby, fotografie nebo fotografie soch a plastik jak žáci a studenti ze základních a středních škol, tak studenti základních uměleckých škol nebo jednotlivé děti. Uzávěrka soutěže je 31. Srpna 2015. Vítězové získají věcné ceny a vstupenky do vědeckých parků v České republice.

V druhé kategorii pro studenty uměleckých fakult vysokých škol a pro studenty dalších vysokých škol TA ČR ocení díla, která vznikají v rámci studentských uměleckých nebo výzkumných projektů a která jsou založena na vzájemné inspiraci světa umění a světa nových technologií a materiálů. Více o vysokoškolské kategorii se dozvíte v pravidlech soutěže „Propojený svět - umění v technologiích, technologie v umění“.

Dodatek k pravidlům soutěže 

Přihlášku do výtvarné soutěžě pro vysokoškolské studenty najdete zde (ve formátu docx.).

Do soutěže se mohou hlásit studenti vysokých škol se svým jedním dílem či projektem, rý vznikl v aktuálním akademickém roce (zimní a letní semestr 2014/2015). Studenti a studentky vysokých uměleckých fakult předloží díla, která využívají nové technologie nebo materiály. Studenti a studentky ostatních vysokých škol, zejména technických oborů, předloží umělecké interpretace svých výzkumných projektů. Vítána budou zejména díla, která vznikla ve spolupráci mezi uměleckými a technickými vysokými školami , případně různými typy pracovišť vysokých škol.

Oceněná díla v soutěži vysokých škol získají za první místo 20.000 korun, za druhé 15.000, za třetí 10.000 a za čtvrté 5.000 korun. Uzávěrka soutěže je 30. září 2015.

Technologická agentura ČR považuje za přínosné podporovat v nastupující generaci cit pro propojování znalostí, kreativity a technologických kompetencí a přispět tak k prostředí s kulturou mezioborové spolupráce. Proto chce ve své výtvarné soutěži poukázat na estetickou rovinu aktuálně vznikajících technologií, vynálezů a inovací jakožto složku s vysokou přidanou hodnotou pro konkurenceschopnost.

    casc      fud       rp