Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Projekt Nastavení a implementace sektorových expertních služeb Technologické agentury České republiky

Hlavním cílem projektu je zefektivnit a zkvalitnit činnosti TA ČR jako subjektu veřejné správy v oblasti podpory VaVaI. Tohoto cíle bude dosaženo vytvořením dosud chybějících sektorových služeb, které budou zajišťovat vazbu jednotlivých sektorů na hlavní činnost TA ČR a jejich implementací do procesní dokumentace a vnitřních předpisů.
 
Zavedení sektorových služeb se pozitivně projeví v kvalitě a efektivitě vykonávaných činností TA ČR. Přispěje také ke konzistenci vykonávaných činností napříč agenturou, a to v rámci všech současných i připravovaných programů podpory VaVaI. Zároveň dojde ke zvýšení odborných kompetencí a transparentnosti činností TA ČR.

Celá zpráva je ke stažení ZDE