Novinky
Program Alfa Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Omega Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1

Na TA ČR řeší odborníci z Evropy podporu výzkumu a vývoje

Jak správně a efektivně hodnotit projekty, které se ucházejí o podporu z veřejných financí, řeší odborníci z celé Evropy na půdě Technologická agentury ČR (TA ČR). Ta hostí pracovní skupinu SELECT při Evropské asociaci inovativních agentur TAFTIE zaměřenou na hodnocení projektů.

Pracovní skupinu SELECT vede Dr. Sabine Mayer z FFG Austria

Činnost skupiny je rozdělená do tzv. pracovních balíčků, každý z těch balíčků vede jiná agentura. TA ČR má na starosti téma Hodnotitelé, který je aktuálně projednáván v Praze.

Pracovní skupinu vede Dr. Sabine Mayer z FFG Austria, vedle Rakouska jsou do skupiny zapojeny agentury ze Švédska, Norska, Holandska, Belgie, Německa, Španělska, Chorvatska, České republiky, Polska a Estonska. Za předsednictvo TA ČR se dvoudenního pražského setkání účastní člen předsednictva TA ČR Miroslav Janeček.

Skupina se schází jednou za dva až tři měsíce. Přechozí setkání se uskutečnila ve Vídni, Oslu a Haagu. Letos budou ještě další jednání pracovní skupiny probíhat v Talinu a v Záhřebu.Výstupem jednání pracovní skupiny SELECT bude souhrn zkušeností a ukázky dobrých praxí z činnosti všech zapojených agentur v oblasti hodnocení projektů. Pro TA ČR se výstupy z jednání skupiny stanou cenným zdrojem inspirace, stejně jako např. rámec pro nastavování a hodnocení programů (Evaluence reference model), který jako výsledek fungování jiné pracovní skupiny vznikl v roce 2014.