Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Kulturní a kreativní odvětví v ČR předčila ve výzkumu automobilový průmysl

Kulturní a kreativní odvětví v České republice vydávají na výzkum téměř tolik jako automobilový a strojírenský průmysl dohromady. To a mnohem více vyplývá ze studie Technologické agentury ČR (TA ČR) a Institutu umění.

Ať již se jedná o architekturu, ICT, digitalizaci, umění a nová média, design, reklamu nebo vývoj softwaru a počítačových her, kulturní a kreativní odvětví (KKO) jsou již po desetiletí vnímána jako akcelerátory věku inovací. „Konkurenceschopnost tradičního průmyslového sektoru i sektoru služeb může být posílena i pomocí obchodních operací a inovací vycházejících z kulturních a kreativních odvětví,“ přibližuje jejich význam předsedkyně TA ČR Rut Bízková.

„Kulturní, umělecké a kreativní vstupy jsou nyní objevovány jako další strategické suroviny vyspělých ekonomik,“ dodává k významu KKO spoluautor studie Marcel Kraus.

Technologická agentura ČR a Institut umění se proto začaly zabývat otázkou, jakou pozici ve výzkumu a vývoji zastávají kulturní a kreativní odvětví v České republice. Studie sleduje význam výzkumu a vývoje v KKO prostřednictvím statistických dat k těmto ukazatelům: počet pracovišť výzkumu a vývoje, zdroje výdajů na výzkum a vývoj, počet zaměstnanců ve výzkumu a vývoji a tržby z prodeje služeb výzkumu a vývoje. Zjištěné údaje jsou srovnány se stejnými ukazateli v automobilovém, chemickém a strojírenském průmyslu.

Studie došla například k těmto zjištěním:
1. Kulturní a kreativní odvětví jsou jako celek rychle rostoucím trhem v oblasti výzkumu a vývoje.
2. Výdaje na výzkum a vývoj i tržby jsou u kulturních a kreativních odvětví enormní.
3. Tahouny jsou architektonické a inženýrské činnosti a průmysl ICT.


Celou studii si můžete přečíst ZDE