Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Rut Bízková hostem Valného shromáždění AVO a Sněmu Akademie věd ČR

Předsedkyně Technologické agentury ČR Rut Bízková byla minulý týden hostem dvou celorepublikových akcí. V úterý 21. dubna se zúčastnila Valného shromáždění Asociace výzkumných organizací a dva dny poté Sněmu Akademie věd ČR.

Na Valném shromáždění AVO prezentovala Rut Bízková TA ČR a výzvy pro podporu VaVaI (prezentaci je možné shlédnout ZDE). Na sněmu AV ČR pak přednesla příspěvek, který si můžete přečíst celý níže.

RB AVO

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte, abych vás pozdravila, poděkovala za pozvání na sněm a blahopřála vám k dalšímu rozvíjení strategie 21 AV ČR. Stále intenzivnější diskuse ukazují, že široký okruh lidí ve výzkumu, na vysokých školách i v aplikační sféře má velký zájem na budoucnosti výzkumu v ČR, na tom, aby byl užitečný pro společnost – v tomto smyslu je také nová strategie AV ČR důležitým přínosem. Máme před sebou velké příležitosti – rostoucí moderní výzkumnou infrastrukturu a v jedné z nejprůmyslovějších zemí Evropy výzvy, které staví čtvrtá průmyslová revoluce (jak se o ní diskutuje zejména v rámci aktualizace inovační strategie OECD), postavená na digitalizaci, možnostech, které dávají přenosy velkého objemu dat a decentralizaci. Vedle toho u nás, při síle klasických průmyslových odvětví a „projaderného“ nastrojení obyvatel ČR, je výzvou jaderná energetika, byť to v souvislosti s předchozím toto konstatování vypadá jako protimluv.

Čím může do této diskuse přispět Technologická agentura? Především znalostmi a zkušenostmi, které získala za pět let existence podpory účinné a užitečné spolupráce výzkumných organizací a firem. Byť v podpoře výzkumu pět let opravdu není dlouhá doba, je zajímavé, co všechno musí řešit „jednodruhová“ organizace, organizace s jedním předmětem činnosti, a kolik poznatků z kolize zákonů, fungování rozpočtu, směrování společných aktivit firem a výzkumných organizací ve výzkumu, ochraně práv duševního vlastnictví atd. může získat. Toto všechno je možné a bylo by dobré využít také při tvorbě nového zákona o podpoře výzkumu a vývoje a také při zdůvodňování potřeby navýšit rozpočet na výzkum v roce 2016 a následujících. Jsem přesvědčena, že rostoucí potenciál pro výzkum užitečný pro společnost není možné oslabit tím, že nebudou poskytnuty dostatečné finanční prostředky. Pro jejich získání je však třeba použít odpovídající argumentaci. K tomu jsme na TA ČR připraveni.

V roce 2015 lze v činnosti TA ČR očekávat zejména tři nově vyhlašované soutěže ve vládou schválených programech. Prvním je druhá výzva v prvním podprogramu programu Gama (podpora vnitřních fondů pro aplikovaný výzkum ve výzkumných organizacích). V květnu bude vyhlášena druhá výzva programu mezinárodní spolupráce Delta. Na základě výzvy MPO bude zaměřena na česko-čínskou a taiwanskou spolupráci. V květnu bude také vyhlášena třetí výzva v programu společenskovědního výzkumu Omega, bohužel, kvůli nedostatku finančních prostředků v původně plánovaném rozsahu, i když společenské výzvy by vyžadovaly podstatně větší a širší podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu. Také bychom rádi prosadili nový program pro mladé výzkumné pracovníky v aplikovaném výzkumu, nový program s jiným pojetím společenskovědního výzkumu a program pro podporu výzkumu pro potřeby veřejné správy, resp. ve veřejném zájmu.

Dámy a pánové, jsem přesvědčena, že pro budoucí dobré podmínky pro výzkum užitečný pro společnost potřebujeme spolupráci všech aktérů k dobrému cíli. Podpora poskytovaná TA ČR je často znázorňována jako most přes „údolí smrti“ – propast mezi státem podporovaným výzkumem a těmi, kteří by výsledky mohli uplatnit. Rozhodně to není most jediný, ale mám za to, že není zanedbatelný. Potřebujeme mosty – organizačně, věcně, v rozpočtu. Zejména potřebujeme v diskusi hledat srozumění na správném směřování příspěvku každého z nás k dobrému životu lidí nejen v České republice. I v Česku máme mosty, které nejsou úplně obvyklé – třeba Nuselský most, o kterém se už před třiceti lety říkalo, že je svou konstrukcí třetí svého druhu na světě, první už spadl, druhý je zavřený a kdo ví, co bude s Nuselákem...To, že dodnes stojí, jezdí po něm auto a v něm metro, je výsledek práce, která kloubí řadu oborů, od znalosti matematiky a fyziky, přes inženýrské dovednosti k výrobcům materiálů a stavitelům až k těm, kteří vědí „jak na to“, aby most i po tolika letech sloužil svému účelu. Co všechno se musí spočítat a jaký materiál použít, aby takový most vznikl a byl funkční – po vědí snad jen ti, kdo se takových prací zúčastnili. Abychom byli schopni velkého díla, potřebujeme spolupráci mnoha schopných lidí. Protože v Česku zatím platí konstatování prozaika Lubomíra Martínka: „Lávky, ty se postavit dají, ale na mosty nejsou lidé.“ Přeji nám všem, abychom byli schopni stavět mosty a měli odpovídající lidi.

Rut Bízková, předsedkyně Technologické agentury ČR

Jasně, tam jsou četné body, budete muset přemýšlet o své zdraví. Například Diprolene krém je lokální kortikosteroid. Tento lék snížit otoky spojené s různými kožními podmínkami. Pojďme diskutovat o různé příležitosti. Co Cialis a ? V těchto posledních dnech mnozí pacienti vyhledávat přesnou frázi "" na webu. Pamatovat, že v zřetel . Betweentimes lidí, kdo hledají opravné prostředky k vyřešení sexuální zdravotnických problém. Každý, kdo trpí erektilní dysfunkce potřebovat odbornou pomoc. Několik ošetření bude zahrnovat páry terapii. Jakýkoli lék může vyvolat nežádoucí sekundární účinky. Některé nežádoucí účinky mohou být velmi vážné. A konečně, online farmacie je nákladově efektivní způsob, jak získat jakýkoliv typ léků, neboť poskytuje potěšení včetně přes internet.