Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Workshop: Hodnocení programů účelové podpory VaVaI

29. září 2015 se v Praze uskuteční workshop k hodnocení programů účelové podpory VaVaI. Cílem workshopu je ozřejmit a prodiskutovat, jakým způsobem bude žádoucí rozvíjet systém hodnocení programů účelové podpory VaVaI v následujících letech v ČR. Na workshopu bude hovořit i člen předsednictva TA ČR Ing. Miroslav Janeček, CSc..

Při přípravě zavádění změn v pojetí hodnocení je kriticky důležité brát v potaz pozitivní i negativní praktické zkušenosti poskytovatelů a specifika jejich resortů. Tato agenda tématicky úzce souvisí s Usnesením vlády č. 351 ze dne 13. 5. 2015, které zavazuje k předložení obecně závazného dokumentu upravujícího přípravu a hodnocení programů a skupin grantových projektů výzkumu, vývoje a inovací.

Přijďte spolu s námi konfrontovat obecné zásady se současnou praxí a ve vazbě na to diskutovat, jak by se mělo hodnocení v českých podmínkách v budoucnu provádět, ze které zahraniční praxe bude vhodné se poučit a jaké jsou hlavní překážky (například v oblastech lidských zdrojů, vzdělávání, datové základny, atd.).

Na workshop se můžete registrovat prostřednictvím on-line formuláře do 22. 9. 2015 ZDE

Více informací naleznete ZDE.