Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Jak podpořit ženy ve výzkumné a řídící činnosti

Technologická agentura České Republiky (TA ČR) pořádá v rámci platformy „Ženy ve výzkumu a podnikání“ seminář s podtitulem „Jak podpořit ženy ve výzkumné a řídicí činnosti“. Seminář se koná v pondělí 22.2.2016 od 13:00 v prostorách Technologické agentury ČR, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6.

Zdálo by se, že v 21. století už nemohou existovat bariéry pro uplatnění všech schopných lidí bez rozdílu. Opak je pravdou, a tak nezbývá než různě nastavenými podmínkami vyrovnávat příležitosti. Jedním ze způsobů, jak k tomu přispět, je slaďování pracovního a rodinného života ve výzkumných organizacích a podnicích a podpora principů odpovědného výzkumu a inovací.

Tento v pořadí již třetí seminář se zaměří na prezentace dobrých praxí v podpoře diverzity a genderové dimenze v podnicích a ve výzkumných organizacích a představí možnosti podpory z českých operačních programů a z výzev Horizon 2020. Účast přislíbily zástupkyně společnosti Google, Vysoké školy chemicko-technologické, Ženy s.r.o., dále pak z Úřadu vlády, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí nebo Národního kontaktního centra gender a věda.

Registrace na seminář je otevřena do 19.2.2016 zde.

pozvanka gender 160222